Công văn 6828/TCHQ-TXNK

Công văn 6828/TCHQ-TXNK năm 2019 về áp dụng thuế suất đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ, xử phạt vi phạm hành chính về thuế và tiền chậm nộp do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6828/TCHQ-TXNK 2019 thuế suất hàng hóa xuất nhập khẩu xử phạt vi phạm về thuế


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6828/TCHQ-TXNK
V/v trả lời văn bản

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Nước giải khát Coca-Cola Việt Nam.
(Địa chỉ: Số 485 đưng Hà Nội, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, TP.HCM)

Tổng cục Hải quan nhận được kiến nghị của Công ty TNHH Nước giải khát Coca-Cola Việt Nam về việc áp dụng thuế suất đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ, xử phạt vi phạm hành chính về thuế và tiền chậm nộp. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Hiệp định chung về thuế quan và thương mại 1994 quy định về đối xử tối huệ quốc;

Căn cứ Điều 2, Khoản 3 Điều 5 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Điều 2 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

Căn cứ Nghị định số 129/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN giai đoạn 2016-2018; Nghị định số 156/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN giai đoạn 2018-2022;

Căn cứ Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan; Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan;

Đối với các tờ khai nhập khẩu mặt hàng đường trắng tinh luyện của Công ty phát sinh từ ngày 01/9/2016 đến ngày 14/6/2018, trong hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường, được nhập khẩu tại chỗ từ khách hàng bán hàng là đối tác Singapore, chỉ định giao hàng là doanh nghiệp khác tại Việt Nam (không thuộc khu phi thuế quan), có C/O mẫu D xuất xứ Việt Nam, căn cứ các quy định nêu trên thì được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi (thuế suất MFN) tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi có hiệu lực tại thời điểm đăng ký tờ khai. Như vậy, việc cơ quan hải quan ban hành Quyết định ấn định thuế số 171/QĐ-HQHCM/ÂĐT-STQ ngày 27/7/2018 là đúng quy định.

Về kiến nghị của Công ty liên quan đến không xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với trường hợp này, Tổng cục Hải quan sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Nước giải khát Coca-Cola Việt Nam biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Cục Giám sát quản lý;
- Cục Hải quan TP. H
Chí Minh (để biết);
- Lưu: VT, TXNK-T.huong (3b).

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

Thuộc tính Công văn 6828/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6828/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/10/2019
Ngày hiệu lực30/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTuần trước
(12/11/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6828/TCHQ-TXNK

Lược đồ Công văn 6828/TCHQ-TXNK 2019 thuế suất hàng hóa xuất nhập khẩu xử phạt vi phạm về thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6828/TCHQ-TXNK 2019 thuế suất hàng hóa xuất nhập khẩu xử phạt vi phạm về thuế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6828/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýMai Xuân Thành
        Ngày ban hành30/10/2019
        Ngày hiệu lực30/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTuần trước
        (12/11/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 6828/TCHQ-TXNK 2019 thuế suất hàng hóa xuất nhập khẩu xử phạt vi phạm về thuế

            Lịch sử hiệu lực Công văn 6828/TCHQ-TXNK 2019 thuế suất hàng hóa xuất nhập khẩu xử phạt vi phạm về thuế

            • 30/10/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/10/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực