Công văn 6829/TCHQ-TXNK

Công văn 6829/TCHQ-TXNK năm 2018 về hóa đơn bán hàng hóa là tài sản kê biên do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6829/TCHQ-TXNK 2018 hóa đơn bán hàng hóa là tài sản kê biên


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6829/TCHQ-TXNK
V/v hóa đơn bán hàng hóa là tài sản kê biên

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 11330/HQHP-TVQT ngày 28/8/2018 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng báo cáo vướng mắc về xuất hóa đơn bán tài sản kê biên. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan đã có công văn trao đi với Tổng cục Thuế. Theo đó, đối với vướng mắc của Cục Hải quan TP. Hải Phòng, Tổng cục Thuế đã có ý kiến tham gia như sau:

1. Về cơ quan chịu trách nhiệm phát hành hóa đơn bán tài sản kê biên;

Điểm c khoản 1 Điều 25 Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ Công an quy định về đăng ký xe:

“c) Xe có quyết định cưỡng chế kê biên của cơ quan có thẩm quyền để bảo đảm việc thi hành thông báo tiền nợ và tiền chậm nộp theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực Hải quan: Hồ sơ theo quy định tại Điều 8, Điều 9, khoản 2 Điều 10 Thông tư này, kèm theo:

- Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe; bản sao quyết định cưỡng chế hành chính bằng biện pháp kê biên tài sản đbán đấu giá, biên bản bán đu giá tài sản của cơ quan Tài chính cấp huyện hoặc Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản cấp tỉnh và hóa đơn bán hàng theo quy định của Bộ Tài chính.

- Tờ khai nguồn gốc xe ô tô nhập khẩu (bản sao liên 1 lưu tại cơ quan Hải quan) ”

Điều 13 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định về việc cấp hóa đơn do Cục Thuế đặt in:

1. Cơ quan thuế cấp hóa đơn cho các tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh nhưng có phát sinh hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cần có hóa đơn để giao cho khách hàng.

Trường hợp tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc thuộc trường hợp không phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng thì cơ quan thuế không cấp hóa đơn.

2. Hóa đơn do cơ quan thuế cấp theo từng stương ứng với đề nghị của tổ chức, hộ và cá nhân không kinh doanh gọi là hóa đơn lẻ.

Tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh nhưng có phát sinh hot đng bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cần có hóa đơn đ giao cho khách hàng được cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ là loại hóa đơn bán hàng.

Riêng đối với tổ chức, cơ quan nhà nước không thuộc đối tưng np thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ có bán đu giá tài sản, trường hợp giá trúng đấu giá là giá bán đã có thuế giá trgia tăng được công brõ trong hồ sơ bán đấu giá do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì được cấp hóa đơn giá tr gia tăng đgiao cho người mua”.

Căn cứ quy định trên thì cơ quan hải quan là cơ quan nhà nước không thuộc đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ có bán đấu giá tài sản. Giao Cục Hải quan TP. Hải Phòng kiểm tra cụ thể toàn bộ bộ hồ sơ liên quan đến tài sản là hàng hóa thực hiện kê biên bán đấu giá, trường hợp giá trúng đấu giá hàng hóa kê biên là giá bán đã có thuế giá trị gia tăng được công bố rõ trong hồ sơ bán đấu giá do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì đề nghị liên hệ với cơ quan thuế địa phương để được mua hóa đơn giá trị gia tăng cung cấp cho người mua hàng hóa.

(Đính kèm bản photo công văn số 4657/TCT-CS ngày 15/11/2018 của Tổng cục Thuế).

2. Về thẩm quyền ký, đóng dấu trên hóa đơn bán hàng:

Đề nghị Cục Hải quan TP. Hải Phòng căn cứ nội dung quy định trên hóa đơn, liên hệ với cơ quan thuế địa phương để được hướng dẫn.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK - DTQLT (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
Lưu Mạnh Tưởng

 

Thuộc tính Công văn 6829/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6829/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/11/2018
Ngày hiệu lực21/11/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 tháng trước
(05/12/2018)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6829/TCHQ-TXNK

Lược đồ Công văn 6829/TCHQ-TXNK 2018 hóa đơn bán hàng hóa là tài sản kê biên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6829/TCHQ-TXNK 2018 hóa đơn bán hàng hóa là tài sản kê biên
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6829/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýLưu Mạnh Tưởng
        Ngày ban hành21/11/2018
        Ngày hiệu lực21/11/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 tháng trước
        (05/12/2018)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 6829/TCHQ-TXNK 2018 hóa đơn bán hàng hóa là tài sản kê biên

            Lịch sử hiệu lực Công văn 6829/TCHQ-TXNK 2018 hóa đơn bán hàng hóa là tài sản kê biên

            • 21/11/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/11/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực