Công văn 68309/CT-HTr

Công văn 68309/CT-HTr năm 2015 giải đáp chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 68309/CT-HTr chính sách thuế giá trị gia tăng Hà Nội 2015


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUTP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 68309/CT-HTr
V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi: Tổng Công ty CP bảo hiểm bưu điện
(Địa chỉ: tầng 8 tòa nhà 4A Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội)
MST: 0100774631

Trả lời công văn số 2970/PTI-TCKT ngày 28/8/2015 của Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bưu điện hỏi về chính sách thuế, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 5 Điều 193 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam quy định:

“5. Sau khi đăng ký doanh nghiệp, công ty bị tách và công ty được tách phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị tách, trừ trường hợp công ty bị tách, công ty mới thành lập, chủ nợ, khách hàng và người lao động của công ty bị tách có thỏa thuận khác.”

- Căn cứ Khoản 3 Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị đnh số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định s 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

“3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, gim) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng,.., tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn s..., ký hiệu... Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).”

- Căn cứ khoản 2.đ Điều 9 Thông tư 09/2011/TT-BTC ngày 21/01/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT, thuế TNDN đối với lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm quy định về hóa đơn, chứng từ mua bán hàng hóa, dịch vụ:

“đ) Đối với trường hợp hoàn trả phí bảo hiểm và giảm hoa hồng môi giới bảo hiểm:

Trường hợp khách hàng tham gia bảo hiểm là tổ chức kinh doanh, khi hoàn trả phí bảo him (một phần hoặc toàn bộ), doanh nghiệp bảo hiểm yêu cầu tổ chức tham gia bảo him lập hóa đơn GTGT, trên hóa đơn ghi rõ số tiền phí bảo hiểm do công ty bảo hiểm hoàn trả, tiền thuế GTGT, lý do hoàn trả phí bảo hiểm. Hóa đơn này là căn cứ để doanh nghiệp bảo hiểm điều chỉnh doanh số bán, s thuế GTGT đầu ra, tổ chức tham gia bảo hiểm điều chỉnh chi phí mua bảo hiểm, số thuế GTGT đã kê khai hoặc đã khấu trừ.

Trường hợp khách hàng tham gia bảo hiểm là đối tượng không có hóa đơn GTGT, khi hoàn trả tiền phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm và khách hàng tham gia bảo him phải lập biên bản hoặc thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ số tiền phí bảo him được hoàn trả (không bao gồm thuế GTGT), số tiền thuế GTGT theo hóa đơn thu phí bảo him mà doanh nghiệp bảo hiểm đã thu (số ký hiệu, ngày, tháng của hóa đơn), do hoàn trả phí bảo hiểm. Biên bản này được lưu giữ cùng với hóa đơn thu phí bảo hiểm để làm căn cứ điều chỉnh kê khai doanh thu, thuế GTGT của doanh nghiệp bảo hiểm. Trường hợp khách hàng không cung cp được hóa đơn thu phí bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm căn cứ vào hóa đơn lưu tại doanh nghiệp và biên bản hoặc văn bản thỏa thuận để thực hiện hoàn trả số tiền phí bảo hiểm chưa bao gồm thuế GTGT...”

Căn cứ các quy định trên, trường hp Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bưu điện có thành lập thêm một số Công ty thành viên hạch toán phụ thuộc mới (sau đây được gọi là Công ty mới thành lập) trên cơ sở tách ra từ một bộ phận của các công ty thành viên hiện hữu (sau đây được gọi là Công ty bị tách):

Trong quá trình theo dõi và quản lý tiếp theo, một số khách hàng đã yêu cầu hoàn phí bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm do Công ty bị tách ký hợp đồng và xuất hóa đơn cho khách hàng trưc đó. Nếu các hp đồng này đã được bàn giao và đơn vị đã có công văn thông báo về sự thay đổi và chuyển giao quyền lợi và nhiệm vụ của các hợp đồng này tới các khách hàng thì Công ty mới thành lập sẽ đứng ra giải quyết việc hoàn phí bảo hiểm, ký biên bản hoàn phí và xuất hóa đơn điều chỉnh giảm doanh thu cho khách hàng. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số phí bảo hiểm hoàn lại, thuế suất thuế GTGT, tiền thuế GTGT cho hóa đơn số…, ký hiệu... Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, Công ty mới thành lập và khách hàng kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.

Khi hoàn trả tiền phí bảo hiểm cho khách hàng, đề nghị đơn vị nghiên cứu thực hiện theo quy định tại Khoản 2.đ Điều 9 Thông tư 09/2011/TT-BTC ngày 21/01/2011 của Bộ Tài chính nêu trên.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bưu điện được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Phòng Kiểm tra thuế số 2;
- Phòng Pháp chế;
-
Lưu VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 68309/CT-HTr

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu68309/CT-HTr
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/10/2015
Ngày hiệu lực21/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 68309/CT-HTr chính sách thuế giá trị gia tăng Hà Nội 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 68309/CT-HTr chính sách thuế giá trị gia tăng Hà Nội 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu68309/CT-HTr
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành21/10/2015
        Ngày hiệu lực21/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 68309/CT-HTr chính sách thuế giá trị gia tăng Hà Nội 2015

            Lịch sử hiệu lực Công văn 68309/CT-HTr chính sách thuế giá trị gia tăng Hà Nội 2015

            • 21/10/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/10/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực