Công văn 6832/TCHQ-TXNK

Công văn 6832/TCHQ-TXNK năm 2017 về phân loại “Máy nghiền cà phê hiệu Netz, model: CGS100” do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6832/TCHQ-TXNK 2017 phân loại Máy nghiền cà phê hiệu Netz model: CGS100


BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6832/TCHQ-TXNK
V/v phân loại “Máy nghiền cà phê hiệu Netz, model: CGS100”

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh;
- Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên - Nhà máy Cà phê Sài Gòn.
(Địa chỉ: Lô A, đường NA7, KCN Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương)

Về việc phân loại mã số mặt hàng có tên khai báo “Máy nghiền cà phê hiệu Netz, model: CGS100” của Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên- Nhà máy Cà phê Sài Gòn (Công ty), nhập khẩu thuộc tờ khai hải quan số 100954765550/A11 ngày 20/07/2016 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực 1, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trên cơ sở các nội dung báo cáo và các tài liệu kèm theo công văn số 365/HQHCM-TXNK ngày 15/02/2017 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, công văn số 03.17/TN-TCHQ ngày 15/05/2017 và số 04.17/TN-TCHQ ngày 27/06/2017 của Công ty và hồ sơ kèm theo, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 3580/TCHQ-TXNK ngày 30/05/2017, s5019/TCHQ-TXNK ngày 28/07/2017, hướng dẫn phân loại mặt hàng trên thuộc nhóm 84.37. Do đó, Chi cục Kiểm tra sau thông quan, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã có Quyết định ấn định thuế số 171/QĐ-HQHCM/ÂĐT-STQ ngày 28/08/2017 đối với mặt hàng trên theo mã số: 8437.80.30.

Tuy nhiên, sau khi Công ty gửi bổ sung tài liệu, hồ sơ theo văn bản số 05.17/TN-TCHQ ngày 29/08/2017 thì Tổng cục Hải quan đã tổ chức buổi họp với đại diện các đơn vị liên quan trong và ngoài ngành để xem xét lại các thông tin, tiêu chuẩn kỹ thuật do Công ty cung cấp bổ sung và thống nhất ý kiến: mặt hàng có tên khai báo “Máy nghiền cà phê hiệu Netz, model: CGS100” là máy nghiền dạng công nghiệp, hoạt động bằng điện, có cấu tạo và công nghệ cho phép nghiền nhiều loại hàng hóa khác nhau, được sử dụng trong các ngành công nghiệp khác nhau (như: thực phẩm, gốm sứ, hóa học, dược phẩm, khoáng sản...).

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích đ kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam (DMHH XNK Việt Nam);

Trên cơ sở nội dung và cấu trúc nhóm 84.79, tham khảo Chú giải chi tiết nhóm 84.79, đặc điểm mặt hàng có tên khai báo “Máy nghiền cà phê hiệu Netz, model: CGS100” nêu trên của Công ty phù hợp phân loại nhóm 84.79, mã số 8479.82.10.

Công văn này thay thế cho công văn số 3580/TCHQ-TXNK ngày 30/05/2017, số 5019/TCHQ-TXNK ngày 28/07/2017 của Tổng cục Hải quan. Đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trên cơ sở hướng dẫn phân loại trên, xử lý thuế cho Công ty theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên- Nhà máy Cà phê Sài Gòn biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ Tr
ưởng BTC Vũ Thị Mai (để b/c);
- Tổng Cục Trưởng (để b/c);
- Cục KĐHQ; Cục KTSTQ;
Vụ PC (để p.hợp);
- Lưu: VT, TXNK (My- 3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6832/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6832/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/10/2017
Ngày hiệu lực19/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6832/TCHQ-TXNK

Lược đồ Công văn 6832/TCHQ-TXNK 2017 phân loại Máy nghiền cà phê hiệu Netz model: CGS100


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Công văn 6832/TCHQ-TXNK 2017 phân loại Máy nghiền cà phê hiệu Netz model: CGS100
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu6832/TCHQ-TXNK
       Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
       Người kýNguyễn Dương Thái
       Ngày ban hành19/10/2017
       Ngày hiệu lực19/10/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 6832/TCHQ-TXNK 2017 phân loại Máy nghiền cà phê hiệu Netz model: CGS100

           Lịch sử hiệu lực Công văn 6832/TCHQ-TXNK 2017 phân loại Máy nghiền cà phê hiệu Netz model: CGS100

           • 19/10/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/10/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực