Công văn 6833/BTC-CST

Công văn 6833/BTC-CST năm 2018 về văn bản hướng dẫn Quyết định 319/QĐ-TTg do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6833/BTC-CST 2018 văn bản hướng dẫn Quyết định 319/QĐ-TTg


B TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6833/BTC-CST
V/v ban hành văn bản hướng dẫn Quyết đnh số 319/QĐ-TTg ngày 15/3/2018

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH công nghiệp nặng DooSan

Trả lời công văn số S13-OL-080-019 ngày 4/4/2018 của Công ty TNHH Công nghiệp nng Doosan Việt Nam về việc sớm ban hành văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 15/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược phát triển ngành công nghiệp cơ khí đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2035, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về kiến nghị hoàn trả thuế nhập khẩu nguyên liệu phục vụ sản xuất đã nộp đối với dự án sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm cho các dự án trọng điểm Quốc gia giai đoạn 01/01/2017 đến trước ngày 15/3/2018 (ngày có hiệu lực của Quyết định số 319/QĐ-TTg)

Theo quy định tại điểm b.3 khoản 3 mục I Chương 98 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 122/2016/NĐ-CP (áp dụng từ ngày 1/9/2016 đến ngày 31/12/2017) Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ (áp dụng từ ngày 1/1/2018) về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp và thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan, các vật tư, thiết bị nhập khẩu đphục vụ sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm và để phục vụ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm theo quy định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm thuộc nhóm 98.19 được áp dụng mức thuế nhập khẩu ưu đãi 0%.

Sản phẩm cơ khí trọng điểm và dự án đầu tư sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm được quy định tại Quyết định số 10/2009/QĐ-TTg ngày 16/1/2009 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm và Danh mục các sản phẩm cơ khí trọng điểm, Danh mục dự án đầu tư sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2015 (Quyết định số 10/2009/QĐ-TTg được gia hạn đến ngày 31/12/2016). Kể từ 1/1/2017 đến nay chưa có văn bản nào tiếp tục gia hạn hoặc thay thế Quyết định số 10/2009/QĐ-TTg. Do vậy trong giai đoạn 01/01/2017 đến trước ngày 15/3/2018 không có cơ sở để xác định dự án sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm cho các dự án trọng điểm Quốc gia thuộc đối tượng được áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi 0% theo quy định tại Nghị định số 122/2016/NĐ-CP và Nghị định số 125/2017/NĐ-CP. Theo đó không có cơ sở pháp lý đgiải quyết đối với kiến nghị hoàn trả thuế nhập khẩu nguyên liệu phục vụ sản xuất đã nộp của dự án sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm cho các dự án trọng điểm Quốc gia giai đoạn 01/01/2017 đến trước ngày 15/3/2018.

2. Về kiến nghị sớm ban hành văn bản hướng dẫn triển khai Quyết định số 319/QĐ-TTg

Khoản 2 Điều 3 Quyết định số 319/QĐ-TTg giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan rà soát và đề xuất các chính sách ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế nhập khẩu cho các Dự án sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm. Triển khai Quyết định số 319/QĐ-TTg , Bộ Tài chính đã có công văn số 5549/BTC-CST ngày 14/5/2018 gửi xin ý kiến các Bộ (Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Khoa học và Công nghệ) về dự thảo báo cáo Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện Quyết định số 319/QĐ-TTg. Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất trình Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì phối hợp Bộ ngành xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm (tương tự như Quyết định số 10/2009/QĐ-TTg).

Bộ Tài chính có ý kiến để Công ty được biết, thực hiện

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Bộ Công Thương;
- Vụ PC; TCHQ;
- Lưu: VT, CST.

TL. BTRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THU
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thanh Hằng

 

 

Thuộc tính Công văn 6833/BTC-CST

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6833/BTC-CST
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/06/2018
Ngày hiệu lực11/06/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái

Download Công văn 6833/BTC-CST

Lược đồ Công văn 6833/BTC-CST 2018 văn bản hướng dẫn Quyết định 319/QĐ-TTg


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6833/BTC-CST 2018 văn bản hướng dẫn Quyết định 319/QĐ-TTg
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6833/BTC-CST
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýNguyễn Thị Thanh Hằng
        Ngày ban hành11/06/2018
        Ngày hiệu lực11/06/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 6833/BTC-CST 2018 văn bản hướng dẫn Quyết định 319/QĐ-TTg

           Lịch sử hiệu lực Công văn 6833/BTC-CST 2018 văn bản hướng dẫn Quyết định 319/QĐ-TTg

           • 11/06/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/06/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực