Công văn 6833/TCHQ-TXNK

Công văn 6833/TCHQ-TXNK năm 2017 xử lý thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6833/TCHQ-TXNK 2017 xử lý thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu


BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6833/TCHQ-TXNK
V/v xử lý thuế GTGT đối với hàng hóa XNK

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hải Phòng;
- Cục Hải quan tỉnh Bình Dương;
- Công ty TNHH Hon Chuan Việt Nam.
(29, VSIP II, đường Số 7, KCN Việt Nam-Singapore II, P. Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 8588/HQHP-TXNK ngày 13/7/2017 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng, công văn số 26052017 ngày 26/5/2017 của Công ty TNHH Hon Chuan Việt Nam đề nghị hướng dẫn xử lý thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất trả lại chủ hàng nước ngoài. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 156 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13, thì: “Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng từ thời điểm bắt đầu có hiệu lực. Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng đối với hành vi xảy ra tại thời điểm mà văn bản đó đang có hiệu lực. Trong trường hợp quy định của văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực trở về trước thì áp dụng theo quy định đó”.

1. Đối với tờ khai xuất khẩu trước ngày 01/7/2016.

Căn cứ khoản 13 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, khoản 1 Điều 29 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ, khoản 1 Điều 49 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa.

Trường hợp doanh nghiệp đã nộp thuế GTGT đối với hàng nhập khẩu nhưng sau đó tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài trước ngày 01/7/2016 thì cơ quan hải quan thực hiện hoàn trả số tiền thuế GTGT đã nộp tại khâu nhập khẩu được xác định là tiền thuế nộp nhầm, nộp thừa theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 49 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

2. Đối với tờ khai xuất khẩu từ ngày 01/7/2016.

Căn cứ khoản 3 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế số 106/2016/QH13, thì: “Cơ sở kinh doanh trong tháng, quý có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ từ ba trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng, quý, trừ trường hợp hàng hóa nhập khẩu để xuất khẩu, hàng hóa xuất khẩu không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của Luật hải quan.”

Căn cứ khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Luật thuế TTĐB và Luật quản lý thuế, thì:

“...4. Hoàn thuế đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.

b) Cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu, hàng hóa xuất khẩu không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của Luật Hải quan, Nghị định số 01/2015/NĐ-CP ngày 02/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành phạm vi địa bàn hoạt động hải quan, trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và các văn bản hướng dẫn”.

Trường hợp doanh nghiệp đã nộp thuế GTGT đối với hàng nhập khẩu nhưng sau đó tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài từ ngày 01/7/2016 thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hải Phòng, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương và Công ty TNHH Hon Chuan Việt Nam biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Thuế;
- Cục Thuế tỉnh Bình Dương (để phối hợp);
- Lưu: VT, TXNK (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6833/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6833/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/10/2017
Ngày hiệu lực19/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6833/TCHQ-TXNK

Lược đồ Công văn 6833/TCHQ-TXNK 2017 xử lý thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6833/TCHQ-TXNK 2017 xử lý thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6833/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Dương Thái
        Ngày ban hành19/10/2017
        Ngày hiệu lực19/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 6833/TCHQ-TXNK 2017 xử lý thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu

         Lịch sử hiệu lực Công văn 6833/TCHQ-TXNK 2017 xử lý thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu

         • 19/10/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 19/10/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực