Công văn 6835/VPCP-ĐMDN

Công văn 6835/VPCP-ĐMDN báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong quý II năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6835/VPCP-ĐMDN 2019 báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong quý II


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6835/VPCP-ĐMDN
V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP trong quý II năm 2019

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2019

 

Kính gửi:

- Các B: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Về báo cáo ca Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại công văn số 1625/PTM-VP ngày 17 tháng 7 năm 2019 về tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ trong quý II năm 2019, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

1. Các cơ quan theo chức năng thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan để xem xét, xử lý và trả lời các kiến nghị của doanh nghiệp được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổng hp tại công Văn nêu trên (sao gửi kèm theo), báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện, đồng thời gửi Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam để tổng hp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các kiến nghị cụ thể:

a) Hiệp hội doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị không áp dụng trần lãi vay 20% tổng chi phí đối với các dự án nhà ở xã hội mà chỉ áp dụng tỷ lệ trần lãi vay 20% đối với các khoản vay từ các giao dịch độc lập.

Cơ quan chủ trì: Bộ Tài chính.

b) Công ty cổ phần khoáng sản Hùng Vương kiến nghị về chính sách thuế tài nguyên nói chung và thuế xuất khẩu, thủ tục kiểm hóa lại đối với mặt hàng Trường Thạch (Felspat), Cao Lanh (Kaolin).

Cơ quan chủ trì: Bộ Tài chính.

c) Công ty cổ phần ECO Việt Nam kiến nghị xem xét lại việc lô thép silic kỹ thuật điện do công ty ECO nhập khẩu theo Tờ khai hải quan số 101080058700/A11 ngày 14 tháng 10 năm 2016.

Cơ quan chủ trì: Bộ Tài chính.

d) Công ty TNHH ESTec Phú Thọ kiến nghị xem xét được chuyển đổi thành doanh nghiệp chế xuất theo trường hp đặc biệt.

Cơ quan chủ trì: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31 tháng 8 năm 2019 kết quả tình hình thực hiện việc ký kết các thỏa thuận hp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp nước ngoài trong khuôn khổ xúc tiến thương mại, đầu tư do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức trong quý II năm 2019.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam biết, phối hợp thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Ban Chỉ đạo Đ
i mới và Phát triển doanh nghiệp;
- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ
Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, ĐMDN (2b). Trung Anh

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6835/VPCP-ĐMDN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6835/VPCP-ĐMDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/08/2019
Ngày hiệu lực01/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 tháng trước
(07/08/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6835/VPCP-ĐMDN

Lược đồ Công văn 6835/VPCP-ĐMDN 2019 báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong quý II


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6835/VPCP-ĐMDN 2019 báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong quý II
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6835/VPCP-ĐMDN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýMai Tiến Dũng
        Ngày ban hành01/08/2019
        Ngày hiệu lực01/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 tháng trước
        (07/08/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 6835/VPCP-ĐMDN 2019 báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong quý II

             Lịch sử hiệu lực Công văn 6835/VPCP-ĐMDN 2019 báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong quý II

             • 01/08/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 01/08/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực