Công văn 6839/VPCP-KGVX

Công văn 6839/VPCP-KGVX năm 2014 báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6839/VPCP-KGVX 2014 báo cáo thực hiện 19/NQ-CP cải thiện môi trường kinh doanh


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6839/VPCP-KGVX
V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2014 của Chính phủ.

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ đã làm việc với một số Bộ, ngành về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thuế, hải quan, quản lý đất đai, đầu tư xây dựng... Sắp tới, Thủ tướng tiếp tục làm việc với các Bộ, ngành và một số địa phương. Để tập trung chỉ đạo, triển khai có hiệu quả Nghị quyết, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Các Bộ, cơ quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo kết quả 6 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP với những nội dung chủ yếu sau:

- Sự chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Nghị quyết về lĩnh vực được giao;

- Tình hình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh liên quan đến lĩnh vực Bộ, cơ quan, địa phương phụ trách;

- Những khó khăn, vướng mắc; những kiến nghị tháo gỡ; nhiệm vụ, giải pháp cần làm thời gian tới.

Báo cáo gửi Văn phòng Chính phủ, đồng gửi Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh (Văn phòng tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư) trước ngày 20 tháng 9 năm 2014 để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

- Chuẩn bị Báo cáo tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP trình Chính phủ tại Phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2014 (theo Công văn số 5759/VPCP-KGVX ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ).

Văn phòng Chính phủ trân trọng đề nghị các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương chuẩn bị các nội dung trên đây để báo cáo Thủ tướng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng và các PTTg (để b/c);
- VP Phát triển bền vững (Bộ KH&ĐT);
- Phòng TM&CN Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, đ/c Nguyễn Bá Ân, các Vụ, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (2), HĐC. 134
 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

 

 

 

Thuộc tính Công văn 6839/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6839/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/09/2014
Ngày hiệu lực05/09/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6839/VPCP-KGVX 2014 báo cáo thực hiện 19/NQ-CP cải thiện môi trường kinh doanh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6839/VPCP-KGVX 2014 báo cáo thực hiện 19/NQ-CP cải thiện môi trường kinh doanh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6839/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Khắc Định
        Ngày ban hành05/09/2014
        Ngày hiệu lực05/09/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 6839/VPCP-KGVX 2014 báo cáo thực hiện 19/NQ-CP cải thiện môi trường kinh doanh

             Lịch sử hiệu lực Công văn 6839/VPCP-KGVX 2014 báo cáo thực hiện 19/NQ-CP cải thiện môi trường kinh doanh

             • 05/09/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 05/09/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực