Công văn 684TCT/PCCS

Công văn số 684 TCT/PCCS ngày 15/03/2004 của Tổng cục Thuế về việc miến, giảm thuế TNDN

Nội dung toàn văn Công văn 684 TCT/PCCS miến, giảm thuế TNDN


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 684 TCT/PCCS
V/v miễn, giảm thuế TNDN

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2004

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Tháp

Trả lời công văn số 106/CT.NV ngày 28 tháng 01 năm 2004 của Cục thuế tỉnh Đồng Tháp về việc miễn giảm thuế đối với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mới mang lại, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 3, Mục I, Phần D Thông tư số 30/1998/NĐ-CP">18/2002/TT-BTC ngày 20 tháng 02 năm 2002 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2001/NĐ-CP ngày 04 tháng 06 năm 2001 của Chính phủ và Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13 tháng 05 năm 1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì: “Cơ sở sản xuất trong nước đầu tư xây dựng chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho phần thu nhập tăng thêm của năm đầu và giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tăng thêm do đầu tư mang lại của hai năm tiếp theo”.

Trường hợp các doanh nghiệp, Công ty, hợp tác xã được cấp giấy chứng nhận kinh doanh, sau đó tiếp tục bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh thuộc lĩnh vực, ngành nghề ưu đãi miễn, giảm thuế nhưng không bổ sung thêm vốn đăng ký kinh doanh thì vẫn được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng dẫn nêu trên. Thông tư số 30/1998/NĐ-CP">18/2002/TT-BTC ngày 20 tháng 02 năm 2002 của Bộ Tài chính chỉ áp dụng cho các trường hợp phát sinh trước thời điểm 01/01/2004. Các trường hợp phát sinh sau ngày 01/01/2004 thì áp dụng theo hướng dẫn tại Điểm 3, Mục III, phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Đồng Tháp được biết.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 684TCT/PCCS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 684TCT/PCCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 15/03/2004
Ngày hiệu lực 15/03/2004
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 684TCT/PCCS

Lược đồ Công văn 684 TCT/PCCS miến, giảm thuế TNDN


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 684 TCT/PCCS miến, giảm thuế TNDN
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 684TCT/PCCS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Phạm Duy Khương
Ngày ban hành 15/03/2004
Ngày hiệu lực 15/03/2004
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 16 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 684 TCT/PCCS miến, giảm thuế TNDN

Lịch sử hiệu lực Công văn 684 TCT/PCCS miến, giảm thuế TNDN

  • 15/03/2004

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 15/03/2004

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực