Công văn 6840/TCHQ-CNTT

Công văn 6840/TCHQ-CNTT năm 2019 về triển khai thủ tục của Bộ Y tế trên Cơ chế một cửa quốc gia do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6840/TCHQ-CNTT 2019 triển khai thủ tục của Bộ Y tế trên Cơ chế một cửa quốc gia


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6840/TCHQ-CNTT
V/v triển khai các thủ tục của Bộ Y tế trên Cơ chế một cửa quốc gia

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Căn cứ công văn thông báo số 603/CNTT-YTĐT ngày 04/10/2019 của Bộ Y tế về việc triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia đối với 04 thủ tục hành chính lĩnh vực trang thiết bị y tế theo Quyết định số 1254/QĐ-TTg , Tổng cục Hải quan thông báo các Cục Hải quan tỉnh, thành phố như sau:

- Kể từ ngày 01/11/2019 đến hết ngày 31/12/2019, 04 thủ tục hành chính của Bộ Y tế thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế sẽ được triển khai thí điểm thông qua Cơ chế một cửa quốc gia (danh sách thủ tục đính kèm). Trong thời gian thí điểm, các Thông báo/Giấy phép nhập khẩu là bản giấy vẫn có giá trị đến hết thời hạn hiệu lực của giấy phép.

- Từ 01/01/2020, tất cả các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức thực hiện theo Cơ chế một cửa quốc gia.

Do vậy, Tổng cục Hải quan đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố phân quyền sử dụng chức năng tra cứu giấy phép, kết quả xử lý trên hệ thống Thông quan điện tử tập trung (E-Customs) đối với 04 thủ tục hành chính nêu trên cho cán bộ hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục GSQL (để p/h);
- Bộ Y tế: Cục Công nghệ thông tin, Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế (để p/h);
- Lưu: VT, CNTT (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Cô
ng Bình

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA BỘ Y TẾ THAM GIA CƠ CHẾ MỘT CỬA QUỐC GIA TỪ NGÀY 01/11/2019
(Kèm theo văn bản số 6840/TCHQ-CNTT ngày 31 tháng 10 năm 2019 của Tổng cục Hải quan)

TT

Tên thủ tc

1

Cấp mới số lưu hành đối với trang thiết bị y tế chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng

2

Gia hạn số lưu hành trang thiết bị y tế

3

Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với trang thiết bị y tế đã có số lưu hành

4

Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6840/TCHQ-CNTT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6840/TCHQ-CNTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/10/2019
Ngày hiệu lực31/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6840/TCHQ-CNTT 2019 triển khai thủ tục của Bộ Y tế trên Cơ chế một cửa quốc gia


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6840/TCHQ-CNTT 2019 triển khai thủ tục của Bộ Y tế trên Cơ chế một cửa quốc gia
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6840/TCHQ-CNTT
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Công Bình
        Ngày ban hành31/10/2019
        Ngày hiệu lực31/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 6840/TCHQ-CNTT 2019 triển khai thủ tục của Bộ Y tế trên Cơ chế một cửa quốc gia

             Lịch sử hiệu lực Công văn 6840/TCHQ-CNTT 2019 triển khai thủ tục của Bộ Y tế trên Cơ chế một cửa quốc gia

             • 31/10/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 31/10/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực