Công văn 6845/TCHQ-GSQL

Công văn 6845/TCHQ-GSQL năm 2019 về nhập khẩu thiết bị quan trắc đa thiên tai phục vụ nghiên cứu khoa học do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6845/TCHQ-GSQL 2019 nhập khẩu thiết bị quan trắc đa thiên tai nghiên cứu khoa học


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6845/TCHQ-GSQL
V/v nhập khẩu thiết bị quan trắc đa thiên tai phục vụ nghiên cứu khoa học.

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi: Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản - Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trả lời công văn số 414/VĐCKS-KHCN ngày 04/10/2019 của Viện Khoa học Địa cht và Khoáng sản v việc ghi tại trích yếu, Tng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về chính sách quản lý và thủ tục hải quan

Chính sách quản lý thực hiện theo quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ. Thủ tục hải quan, thực hiện theo quy định tại Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/04/2018 của Chính phủ, Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính.

2. Về chính sách thuế

Căn cứ quy định tại Khoản 21 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 thì hàng hóa nhập khẩu là máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư chuyên dùng trong nước chưa sản xuất được, tài liệu, sách báo khoa học chuyên dùng sử dụng trực tiếp cho nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ được miễn thuế nhập khẩu.

Căn cứ quy định tại Điều 9 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ thì hàng hóa nhập khẩu phục vụ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ được miễn thuế nhập khẩu. Hồ sơ, thủ tục miễn thuế thực hiện theo quy định tại Khoản 4, Khoản 5 Điều này.

Như vậy, căn cứ các quy định nêu trên, thiết bị thuộc Dự án nêu tại công văn số 414/VĐCHS-KHCN dẫn trên được miễn thuế nhập khẩu, đề nghị Viện liên hệ Chi cục Hải quan Sân bay Quốc tế Nội Bài để được xem xét giải quyết nhập khẩu và miễn thuế cụ thể.

Tổng cục Hải quan trả lời Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản nội dung nêu trên để biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c TT Vũ Thị Mai (để b/c);
- Đ/c TCT Nguyễn Văn
Cẩn (để b/c);
- Lưu: VT, GSQL(3b).

TL.TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT.CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Đức Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6845/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6845/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/10/2019
Ngày hiệu lực31/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6845/TCHQ-GSQL

Lược đồ Công văn 6845/TCHQ-GSQL 2019 nhập khẩu thiết bị quan trắc đa thiên tai nghiên cứu khoa học


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6845/TCHQ-GSQL 2019 nhập khẩu thiết bị quan trắc đa thiên tai nghiên cứu khoa học
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6845/TCHQ-GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýTrần Đức Hùng
        Ngày ban hành31/10/2019
        Ngày hiệu lực31/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 6845/TCHQ-GSQL 2019 nhập khẩu thiết bị quan trắc đa thiên tai nghiên cứu khoa học

            Lịch sử hiệu lực Công văn 6845/TCHQ-GSQL 2019 nhập khẩu thiết bị quan trắc đa thiên tai nghiên cứu khoa học

            • 31/10/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 31/10/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực