Công văn 6849/VPCP-V.III

Công văn 6849/VPCP-V.III năm 2013 chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về Báo cáo kết quả thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên và kiến nghị của Bộ Nội vụ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6849/VPCP-V.III năm 2013 thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6849/VPCP-V.III
V/v chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về Báo cáo kết quả thực hiện Chiến lược PTTN và kiến nghị của Bộ Nội vụ.

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Bộ Nội vụ

Xét đề nghị của Bộ Nội vụ tại Báo cáo số 2574/BC-BNV ngày 18 tháng 7 năm 2013 về Kết quả một năm triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với nội dung Báo cáo kết quả một năm triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 như đề nghị của Bộ Nội vụ tại Báo cáo nêu trên.

2. Giao các Bộ: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển thanh niên Việt nam giai đoạn 2011 - 2020 theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 2474/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2011 và Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2012.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để báo cáo);
 - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- UBQG về thanh niên Việt Nam;
- TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
- Ban Dân vận TW, Ban Tổ chức TW, VPTW;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, KTTH, KGVX, TH;
- Lưu: VT, Vụ III (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6849/VPCP-V.III

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6849/VPCP-V.III
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/08/2013
Ngày hiệu lực16/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6849/VPCP-V.III

Lược đồ Công văn 6849/VPCP-V.III năm 2013 thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6849/VPCP-V.III năm 2013 thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6849/VPCP-V.III
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Văn Tùng
        Ngày ban hành16/08/2013
        Ngày hiệu lực16/08/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 6849/VPCP-V.III năm 2013 thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên

           Lịch sử hiệu lực Công văn 6849/VPCP-V.III năm 2013 thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên

           • 16/08/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/08/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực