Công văn 685/GSQL-GQ1

Công văn 685/GSQL-GQ1 năm 2016 vướng mắc về thủ tục hải quan trường hợp doanh nghiệp Việt Nam bán hàng cho doanh nghiệp ở Hàn Quốc do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 685/GSQL-GQ1 thủ tục hải quan doanh nghiệp Việt Nam bán hàng doanh nghiệp Hàn Quốc 2016


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 685/GSQL-GQ1
V/v Trả lời phiếu hỏi đáp

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Tin học và Thống kê tài chính

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan nhận được phiếu hỏi đáp không số ngày 26/4/2016 của Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính liên quan đến việc vướng mắc về thủ tục hải quan đối với trường hợp doanh nghiệp tại Việt Nam bán hàng cho một doanh nghiệp ở Hàn Quốc nhưng được chỉ định giao hàng cho một doanh nghiệp khác tại Việt Nam. Về vấn đề này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Tại Điểm c Khoản 1 Điều 35 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi Tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục Hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan quy định hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ bao gồm: “Hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp Việt Nam với tổ chức, cá nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam và được thương nhân nước ngoài chỉ định giao, nhận hàng hóa với doanh nghiệp khác tại Việt Nam.”. Theo đó đối với trường hợp Công ty bán hàng cho đối tác ở Hàn Quốc và được chỉ định giao hàng cho một Công ty khác tại Việt Nam thuộc trường hợp hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ.

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ thực hiện theo quy định tại Điều 86 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài Chính.

Đề nghị Cục Tin học và Thống kê tài chính hướng dẫn Công ty căn cứ các quy định dẫn trên để thực hiện, trường hợp chưa rõ đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục xuất khẩu để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Tin học và Thống kê tài chính biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 685/GSQL-GQ1

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu685/GSQL-GQ1
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/05/2016
Ngày hiệu lực25/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 685/GSQL-GQ1 thủ tục hải quan doanh nghiệp Việt Nam bán hàng doanh nghiệp Hàn Quốc 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 685/GSQL-GQ1 thủ tục hải quan doanh nghiệp Việt Nam bán hàng doanh nghiệp Hàn Quốc 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu685/GSQL-GQ1
        Cơ quan ban hànhCục Giám sát quản lý về hải quan
        Người kýNguyễn Anh Tuấn
        Ngày ban hành25/05/2016
        Ngày hiệu lực25/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 685/GSQL-GQ1 thủ tục hải quan doanh nghiệp Việt Nam bán hàng doanh nghiệp Hàn Quốc 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 685/GSQL-GQ1 thủ tục hải quan doanh nghiệp Việt Nam bán hàng doanh nghiệp Hàn Quốc 2016

           • 25/05/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/05/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực