Công văn 685/LĐTBXH-TCCB

Công văn 685/LĐTBXH-TCCB năm 2017 thông báo kết quả thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên cao cấp năm 2016 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 685/LĐTBXH-TCCB thông báo kết quả thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên cao cấp 2017


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 685/LĐTBXH-TCCB
V/v thông báo kết quả thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên cao cấp năm 2016

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2017

 

Kính gửi: ………………………………………………..

Ngày 22/02/2017, Hội đồng thi nâng ngạch công chức năm 2016, Bộ Nội vụ có Công văn số 04/BNB-HĐTNN thông báo kết quả thi nâng ngạch công chức lên Chuyên viên cao cấp năm 2016 (kèm theo Quyết định số 677/QĐ-BNV ngày 22/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công nhận kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức từ Chuyên viên chính lên Chuyên viên cao cấp năm 2016). Bộ sao gửi Công văn kèm theo Quyết định và danh sách kết quả thi của từng công chức dự thi, gửi các đơn vị thuộc Bộ.

Đề nghị Thủ trưởng đơn vị chủ động thông báo sớm kết quả thi đến từng công chức dự thi thuộc đơn vị để biết và thực hiện theo quy định. Đối với các trường hợp đạt, đơn vị rà soát các thông tin: họ và tên, chức vụ, chức danh, đơn vị công tác, bậc và hệ số lương hiện hưởng tính đến thời điểm hiện nay và gửi văn bản về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 06/3/2017 để Bộ xem xét, đề nghị Bộ Nội vụ bổ nhiệm vào ngạch Chuyên viên cao cấp./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Doãn Mậu Diệp (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Trịnh Minh Chí

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 685/LĐTBXH-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu685/LĐTBXH-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/02/2017
Ngày hiệu lực28/02/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 685/LĐTBXH-TCCB thông báo kết quả thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên cao cấp 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 685/LĐTBXH-TCCB thông báo kết quả thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên cao cấp 2017
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu685/LĐTBXH-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýTrịnh Minh Chí
        Ngày ban hành28/02/2017
        Ngày hiệu lực28/02/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 685/LĐTBXH-TCCB thông báo kết quả thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên cao cấp 2017

              Lịch sử hiệu lực Công văn 685/LĐTBXH-TCCB thông báo kết quả thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên cao cấp 2017

              • 28/02/2017

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 28/02/2017

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực