Công văn 6851/VPCP-DMDN

Công văn 6851/VPCP-DMDN năm 2021 về báo cáo giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6851/VPCP-DMDN 2021 giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp 2020


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6851/VPCP-DMDN
V/v báo cáo giám sát đầu tư vốn nhà nước vào DN năm 2020

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 9806/ BTC-TCDN ngày 26 tháng 8 năm 2021 về Báo cáo giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp năm 2020. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái có ý kiến như sau:

1. Bộ Thông tin và Truyn thông, Ủy ban nhân dân các tỉnh: Hà Nam, Kiên Giang, Bạc Liêu và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ rút kinh nghiệm trong việc gửi báo cáo tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp hằng năm về Bộ Tài chính không đúng thời gian quy định tại Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước.

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Bình Định, Lào Cai, Thừa Thiên Huế, Tiền Giang rút kinh nghiệm trong việc không thực hiện đánh giá kết quả giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp theo đúng quy định tại Nghị định số 87/2015/NĐ-CP .

3. Cơ quan đại diện chủ sở hữu:

a) Rà soát lại các trường hợp đầu tư bổ sung vốn điều lệ tại doanh nghiệp vượt quá mức cần bổ sung và các trường hợp thực hiện đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp nhưng chưa đánh giá kết quả giám sát đầu tư vốn nhà nước theo đúng quy định. Báo cáo gửi về Bộ Tài chính trước ngày 15 tháng 10 năm 2021 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định tại Nghị định số 87/2015/NĐ-CP .

b) Chịu trách nhiệm và tuân thủ đúng quy định pháp luật về việc đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; kiểm tra ngay từ khi lập kế hoạch, dự án đầu tư; kiểm tra giám sát trước và trong quá trình triển khai thực hiện;

4. Bộ Tài chính thực hiện giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp theo đúng quy định tại Nghị định số 87/2015/NĐ-CP và quy định pháp luật liên quan.

5. Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, theo chức năng nhiệm vụ được giao, giám sát chặt chẽ việc quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, bảo đảm hiệu quả, an toàn và đúng quy định pháp luật.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg Chính phủ;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và PTDN;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, các Vụ: KTTH, PL;
- Lưu: VT, ĐMDN (3) Minh.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Mai Thị Thu Vân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6851/VPCP-DMDN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6851/VPCP-DMDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/09/2021
Ngày hiệu lực24/09/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTháng trước
(25/09/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6851/VPCP-DMDN

Lược đồ Công văn 6851/VPCP-DMDN 2021 giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6851/VPCP-DMDN 2021 giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp 2020
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6851/VPCP-DMDN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýMai Thị Thu Vân
        Ngày ban hành24/09/2021
        Ngày hiệu lực24/09/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Đầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTháng trước
        (25/09/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 6851/VPCP-DMDN 2021 giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp 2020

              Lịch sử hiệu lực Công văn 6851/VPCP-DMDN 2021 giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp 2020

              • 24/09/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 24/09/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực