Công văn 68559/CT-TTHT

Công văn 68559/CT-TTHT năm 2017 về chính sách thuế mở rộng diện tích cùng tòa nhà do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 68559/CT-TTHT 2017 chính sách thuế mở rộng diện tích cùng tòa nhà Hà Nội


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 68559/CT-TTHT
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH Seta International Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà H.L Tower, Lô A2B Đường Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - MST: 0105615138

Trả lời công văn số 2609/SETAVN-KT đề ngày 26/9/2017 của Công ty TNHH Seta International Việt Nam (sau đây gọi tắt là Công ty) về việc mở rộng diện tích cùng tòa nhà, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài, hướng dẫn về khai nộp lệ phí môn bài như sau:

+ Tại Điều 2 quy định về người nộp lệ phí môn bài như sau:

“Điều 2. Người nộp lệ phí môn bài

Người nộp lệ phí môn bài là tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, trừ trường hợp quy định tại Điều 3 Nghị định này, bao gồm:

1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức được thành lập theo Luật hợp tác xã.

3. Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.

4. Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân.

5. Tổ chức khác hoạt động sản xuất, kinh doanh.

6. Chi nhánh, văn phòng đi din và đa điểm kinh doanh của các tổ chức quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này (nếu có).”

+ Tại Điều 5 quy định về khai, nộp lệ phí môn bài như sau:

“Điều 5. Khai, nộp lệ phí môn bài

3. Người nộp lệ phí môn bài nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

a) Trường hợp người nộp lệ phí có đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, đa đim kinh doanh) kinh doanh ở cùng địa phương cấp tỉnh thì người nộp lệ phí thực hiện nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài của các đơn vị phụ thuộc đó cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của người nộp lệ phí;”

- Căn cứ Điều 5 Thông tư 302/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí môn bài; quy định về khai, nộp lệ phí môn bài như sau:

Điều 5. Khai, nộp lệ phí môn bài

1. Khai, nộp lệ phí môn bài đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

a) Khai lệ phí môn bài

a.2) Trường hợp người nộp lệ phí có đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đi diện, đa điểm kinh doanh) kinh doanh ở cùng địa phương cấp tỉnh thì người nộp lệ phí thực hiện nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài của các đơn vị phụ thuộc đó cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của người nộp l p;”

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty thuê thêm diện tích trong cùng tòa nhà để mở rộng văn phòng thì không phải nộp lệ phí môn bài. Trường hợp Công ty thuê để làm địa điểm kinh doanh thì phải kê khai, nộp thuế môn bài theo quy định.

Nội dung Công ty hỏi về thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nghiệp không thuộc thẩm quyền của cơ quan thuế, đề nghị Công ty liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Seta International Việt Nam được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng
KT1;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 68559/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu68559/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/10/2017
Ngày hiệu lực20/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 68559/CT-TTHT

Lược đồ Công văn 68559/CT-TTHT 2017 chính sách thuế mở rộng diện tích cùng tòa nhà Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 68559/CT-TTHT 2017 chính sách thuế mở rộng diện tích cùng tòa nhà Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu68559/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành20/10/2017
        Ngày hiệu lực20/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 68559/CT-TTHT 2017 chính sách thuế mở rộng diện tích cùng tòa nhà Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Công văn 68559/CT-TTHT 2017 chính sách thuế mở rộng diện tích cùng tòa nhà Hà Nội

           • 20/10/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/10/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực