Công văn 68563/CT-TTHT

Công văn 68563/CT-TTHT năm 2017 về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 68563/CT-TTHT 2017 hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ Hà Nội


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 68563/CT-TTHT
V/v trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty Shimizu Việt Nam
(Địa chỉ: Tầng 3 toà nhà Láng Hạ, 14 phố Láng Hạ, P. Thành Công, TP.Hà Nội; MST: 0106708836)

Cục thuế TP Hà Nội nhận được công văn số SVN-THN-201705 ngày 21/09/2017 của Công ty Shimizu Việt Nam hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ tiết b, Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn:

“b) Tiêu thức “Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán”, “tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua ghi tên đầy đủ hoặc tên viết tắt theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế.”

Căn cứ tiết b Khoản 7 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ như sau:

“b) Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 2 Điều 16 như sau:

“b) Tiêu thức “Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán”, “tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua”

Người bán phải ghi đúng tiêu thức “mã số thuế” của người mua và người bán.

Trường hợp tên, địa chỉ người mua quá dài, trên hóa đơn người bán được viết ngắn gọn một số danh từ thông dụng như: “Phường” thành “P”; "Quận” thành "Q”, “Thành phố" thành “TP", "Việt Nam" thành "VN” hoặc "Cổ phần” là ”CP", "Trách nhiệm Hữu hạn” thành “TNHH”, “khu công nghiệp” thành ”KCN" “sản xuất” thành ”SX”, "Chi nhánh" thành “CN"... nhưng phải đảm bảo đầy đủ số nhà, tên đường phố, phường, xã, quận, huyện, thành phố, xác định được chính xác tên, địa chỉ doanh nghiệp và phù hợp với đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của doanh nghiệp.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty Shimizu Việt Nam làm thủ lục sang tên của người đại diện doanh nghiệp và được Sở kế hoạch đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới. Địa chỉ của Công ty không thay đổi nhưng tại dòng tiêu thức địa chỉ trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới của Công ty có thêm chữ “số”, thành phố”, Việt Nam”. Các hoá đơn đầu vào của Công ty vẫn ghi địa chỉ theo Giấy chứng nhận đầu tư cũ thì vẫn được coi là hợp lệ để hạch toán kê khai theo quy định.

Đối với các hoá đơn đầu ra đã in Công ty tiếp tục sử dụng, không cần làm thủ tục thông báo điều chỉnh hóa đơn với cơ quan thuế nếu các chỉ tiêu trên hóa đơn đầy đủ, đảm bảo không dẫn tới cách hiểu sai lệch nội dung của hoá đơn thì việc ghi bổ sung vào tiêu thức địa chỉ trên hóa đơn là hợp lệ. Để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nếu doanh nghiệp tiếp tục đặt in hóa đơn với thông tin địa chỉ theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới thì doanh nghiệp không phải đổi mẫu số hóa đơn mới mà tiếp tục dùng mẫu số hóa đơn cũ là 01GTKT03/001.

Cục thuế TP Hà Nội thông báo để Công ty Shimizu Việt Nam biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT1;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT (2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 68563/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu68563/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/10/2017
Ngày hiệu lực20/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 68563/CT-TTHT

Lược đồ Công văn 68563/CT-TTHT 2017 hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 68563/CT-TTHT 2017 hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu68563/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành20/10/2017
        Ngày hiệu lực20/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 68563/CT-TTHT 2017 hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Công văn 68563/CT-TTHT 2017 hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ Hà Nội

            • 20/10/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/10/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực