Công văn 6857/VPCP-TTĐT

Công văn 6857/VPCP-TTĐT năm 2013 về kế hoạch triển khai Chỉ thị 07/CT-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6857/VPCP-TTĐT 2013 kế hoạch triển khai Chỉ thị 07/CT-TTg Văn phòng Chính phủ


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6857/VPCP-TTĐT
V/v kế hoạch triển khai Chỉ thị số 07/CT-TTg

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Để triển khai Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, Văn phòng Chính phủ trân trọng thông báo kế hoạch triển khai và đề nghị các bộ, Cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là các cơ quan, đơn vị) phối hợp thực hiện, nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian triển khai thí điểm xây dựng Hệ thống thông tin quản lý cơ sở dữ liệu, biểu mẫu, chỉ tiêu báo cáo phục vụ chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Hệ thống thông tin): Từ ngày 01/9/2013 đến ngày 31/10/2013.

2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan

a) Trách nhiệm của Văn phòng Chính phủ

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị xây dựng hoàn thiện bộ biểu mẫu, chỉ tiêu báo cáo và phần mềm Hệ thống thông tin.

- Hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ trong việc cập nhật dữ liệu vào phần mềm Hệ thống thông tin. Trước mắt, triển khai thí điểm một số biểu mẫu, chỉ tiêu thuộc các lĩnh vực: Theo dõi khiếu nại, tố cáo và Phòng, chống tham nhũng; Nội chính; Khoa giáo văn xã và Đổi mới doanh nghiệp.

Dự kiến, cuối tháng 8 năm 2013, Văn phòng Chính phủ tổ chức cuộc họp trực tuyến trên phạm vi toàn quốc để thống nhất phương án triển khai, giới thiệu về Hệ thống thông tin và giải đáp thắc mắc của các cơ quan, đơn vị (Kế hoạch, tài liệu hướng dẫn và thời gian cụ thể, giao Cổng Thông tin điện tử Chính phủ là đầu mối triển khai).

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và tính toàn vẹn dữ liệu để Mạng thông tin hành chính điện tử và Hệ thống thông tin hoạt động thông suốt, dữ liệu được cập nhật đầy đủ, thường xuyên và chính xác.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng quy định về công tác cập nhật, quản lý và khai thác Hệ thống thông tin.

b) Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Tổ chức cập nhật dữ liệu và phần mềm Hệ thống thông tin theo các kỳ báo cáo và gửi về Văn phòng Chính phủ để tổng hợp, tham mưu trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

- Phối hợp với Văn phòng Chính phủ bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và tính toàn vẹn dữ liệu để Mạng thông tin hành chính điện tử và Hệ thống thông tin hoạt động thông suốt, dữ liệu được cập nhật đầy đủ, thường xuyên và chính xác.

- Phối hợp với Văn phòng Chính phủ xây dựng quy định về công tác cập nhật, quản lý và khai thác Hệ thống thông tin.

- Công tác chuẩn bị:

+ Bố trí 01 máy tính tại Bộ phận thực hiện nhiệm vụ tổng hợp của cơ quan, đơn vị và cử nhân sự cập nhật dữ liệu của kỳ báo cáo hiện tại vào bộ biểu mẫu, chỉ tiêu báo cáo trên phần mềm Hệ thống thông tin.

+ Phối hợp với Viettel triển khai mở rộng kết nối tới Bộ phận thực hiện nhiệm vụ tổng hợp, phục vụ công tác cập nhật dữ liệu. Trong thời gian thí điểm, sẽ sử dụng điểm kết nối tại bộ phận văn thư của cơ quan, đơn vị.

+ Có Văn bản gửi Cục Cơ yếu 893, Ban Cơ yếu Chính phủ để được cấp phát chứng thư số theo Thông tư 05/2010/TT-BNV ngày 01/07/2010 của Bộ Nội vụ đối với các điểm mở rộng kết nối Mạng thông tin hành chính điện tử của Chính phủ.

(Các nội dung trên đề nghị Quý cơ quan hoàn thành trước ngày 15/09/2013).

3. Đầu mối liên hệ

- Đ/c Nguyễn Kim Tùng, Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm Dữ liệu điện tử, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, điện thoại: 08048580, điện thoại di động: 0983800805, địa chỉ email: [email protected].

- Đ/c Hoàng Thị Kim Oanh, Phó Trưởng ban Hành chính điện tử và Công báo, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, điện thoại: 08048118, điện thoại di động: 0912774096, địa chỉ email: [email protected].

Văn phòng Chính phủ xin trân trọng thông báo để các cơ quan, đơn vị được biết và phối hợp thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Các Vụ, Cục, đơn vị;
- Tập đoàn Viễn thông quân đội (để p/h);
- Lưu: VT, TTĐT (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6857/VPCP-TTĐT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6857/VPCP-TTĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/08/2013
Ngày hiệu lực16/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6857/VPCP-TTĐT 2013 kế hoạch triển khai Chỉ thị 07/CT-TTg Văn phòng Chính phủ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 6857/VPCP-TTĐT 2013 kế hoạch triển khai Chỉ thị 07/CT-TTg Văn phòng Chính phủ
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu6857/VPCP-TTĐT
       Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
       Người kýNguyễn Văn Tùng
       Ngày ban hành16/08/2013
       Ngày hiệu lực16/08/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật11 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 6857/VPCP-TTĐT 2013 kế hoạch triển khai Chỉ thị 07/CT-TTg Văn phòng Chính phủ

            Lịch sử hiệu lực Công văn 6857/VPCP-TTĐT 2013 kế hoạch triển khai Chỉ thị 07/CT-TTg Văn phòng Chính phủ

            • 16/08/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/08/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực