Công văn 686/LĐTBXH-TCCB

Công văn 686/LĐTBXH-TCCB năm 2017 thông báo kết quả thi nâng ngạch công chức từ Chuyên viên lên Chuyên viên chính năm 2016 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 686/LĐTBXH-TCCB kết quả thi nâng ngạch công chức Chuyên viên lên Chuyên viên chính 2017


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 686/LĐTBXH-TCCB
V/v thông báo kết quả thi nâng ngạch công chức từ Chuyên viên lên Chuyên viên chính năm 2016

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2017

 

Kính gửi: ………………………………………………..

Ngày 22/02/2017, Hội đồng thi nâng ngạch công chức năm 2016, Bộ Nội vụ có Công văn số 03/BNV-HĐTNN gửi kèm Quyết định số 676/QĐ-BNV ngày 22/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ công nhận kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức từ Chuyên viên lên Chuyên viên chính năm 2016. Đề nghị Thủ trưởng đơn vị chủ động thông báo sớm kết quả thi đến từng công chức dự thi thuộc đơn vị để biết và thực hiện theo quy định (bản photo gửi kèm theo).

Căn cứ khoản 1 Điều 33 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Công văn số 5647/BNV-CCVC ngày 30/11/2016 của Bộ Nội vụ thông báo tổng chỉ tiêu nâng ngạch công chức từ Chuyên viên lên Chuyên viên chính năm 2016 là 48 chỉ tiêu, các trường hợp trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch công chức từ Chuyên viên lên Chuyên viên chính năm 2016 và được bổ nhiệm vào ngạch Chuyên viên chính của Bộ gồm 48 công chức (từ số thứ tự 01 đến hết số thứ tự 48 tại bảng Kết quả thi nâng ngạch công chức ban hành kèm theo Công văn số 03/BNV-HĐTNN ngày 22/02/2017 của Bộ Nội vụ).

Đối với các trường hợp trúng tuyển nêu trên, đơn vị có trách nhiệm rà soát lại lần cuối các thông tin: họ và tên, chức vụ/chức danh, đơn vị công tác, bậc và hệ số lương hiện hưởng, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ đối với công chức tính đến thời điểm hiện nay và gửi văn bản về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 06/3/2017 để Bộ xem xét, bổ nhiệm vào ngạch Chuyên viên chính./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trư
ng (để b/c);
- TT Doãn Mậu Diệp (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Trịnh Minh Chí

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 686/LĐTBXH-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu686/LĐTBXH-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/02/2017
Ngày hiệu lực28/02/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 686/LĐTBXH-TCCB kết quả thi nâng ngạch công chức Chuyên viên lên Chuyên viên chính 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 686/LĐTBXH-TCCB kết quả thi nâng ngạch công chức Chuyên viên lên Chuyên viên chính 2017
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu686/LĐTBXH-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýTrịnh Minh Chí
        Ngày ban hành28/02/2017
        Ngày hiệu lực28/02/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 686/LĐTBXH-TCCB kết quả thi nâng ngạch công chức Chuyên viên lên Chuyên viên chính 2017

            Lịch sử hiệu lực Công văn 686/LĐTBXH-TCCB kết quả thi nâng ngạch công chức Chuyên viên lên Chuyên viên chính 2017

            • 28/02/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/02/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực