Công văn 6863/TCHQ-TXNK

Công văn 6863/TCHQ-TXNK năm 2019 về công khai thủ tục hành chính lĩnh vực hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6863/TCHQ-TXNK 2019 công khai thủ tục hành chính lĩnh vực hải quan


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6863/TCHQ-TXNK
V/v công khai thủ tục hành chính

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2019

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan.

Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 2061/QĐ-BTC ngày 25/10/2019 về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính quy định, gồm: 01 thủ tục hành chính mới, 01 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung.

Căn cứ quy định về công khai thủ tục hành chính tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 48/2013/NĐ-CP và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP); Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; Quyết định số 316/QĐ-BTC ngày 12/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế công bố, niêm yết và cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia các thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của Bộ Tài chính; Quyết định số 1944/QĐ-TCHQ ngày 30/6/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Quy chế kiểm soát thủ tục hành chính lĩnh vực hải quan, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thực hiện các công việc sau:

1. Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan chủ trì, phối hợp với Cục Thuế xuất nhập khẩu đăng tải công khai các thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 2061/QĐ-BTC trên Cổng Thông tin điện tử Tổng cục Hải quan.

2. Cục Hải quan tỉnh, thành phố có trách nhiệm:

- Công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết được công bố tại Quyết định số 2061/QĐ-BTC theo các hình thức, cách thức quy định tại Điều 9, 10 Quy chế kiểm soát thủ tục hành chính lĩnh vực hải quan (Quyết định số 1944/QĐ-TCHQ ngày 30/6/2014);

- Giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định của văn bản quy phạm pháp luật, quy trình nghiệp vụ của Ngành và Quyết định số 2061/QĐ-BTC .

3. Cục Thuế xuất nhập khẩu chủ trì:

- Phối hợp với Văn phòng Tổng cục cập nhật kịp thời các thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 2061/QĐ-BTC vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính;

- Phối hợp với Văn phòng Tổng cục và các đơn vị liên quan kiểm soát việc thực hiện các thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 2061/QĐ-BTC ;

- Đề xuất điều chỉnh kịp thời các thủ tục hành chính khi có sự thay đổi của các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Bộ Tài chính (để biết);
- Lưu: VT, TXNK (05b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6863/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6863/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/11/2019
Ngày hiệu lực01/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 tháng trước
(09/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6863/TCHQ-TXNK 2019 công khai thủ tục hành chính lĩnh vực hải quan


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6863/TCHQ-TXNK 2019 công khai thủ tục hành chính lĩnh vực hải quan
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6863/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Dương Thái
        Ngày ban hành01/11/2019
        Ngày hiệu lực01/11/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 tháng trước
        (09/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 6863/TCHQ-TXNK 2019 công khai thủ tục hành chính lĩnh vực hải quan

           Lịch sử hiệu lực Công văn 6863/TCHQ-TXNK 2019 công khai thủ tục hành chính lĩnh vực hải quan

           • 01/11/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/11/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực