Công văn 6868/BGDĐT-CTHSSV

Công văn 6868/BGDĐT-CTHSSV về Mẫu giấy xác nhận học sinh sinh viên vay vốn tín dụng đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6868/BGDĐT-CTHSSV Mẫu giấy xác nhận học sinh sinh viên vay vốn tín dụng


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6868/BGDĐT-CTHSSV
V/v: Mẫu giấy xác nhận HSSV vay vốn tín dụng đào tạo

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2011

 

Kinh gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo;
- Các đại học, học viện;
- Các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

 

Theo thông báo của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam tại công văn số 2366/NHCS-TDSV ngày 27 tháng 9 năm 2011 về việc thực hiện mẫu giấy xác nhận học sinh, sinh viên theo công văn số 720/NHCS-TDNN-HSSV ngày 29 tháng 3 năm 2011 (tại địa chỉ: http://www.vbsp.org.vn/Vanban/393.doc), Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam đã sửa đổi một số nội dung trong mẫu Giấy xác nhận học sinh, sinh viên.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị thực hiện xác nhận cho học sinh, sinh viên vay vốn tín dụng đào tạo theo mẫu giấy xác nhận (mẫu số 01/TDSV) được gửi kèm theo.

Mọi thông tin xin gửi về: Vụ Công tác học sinh, sinh viên - Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội, điện thoại 04.36231514/0945.119.888, email: nhminh@moet.gov.vn.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Trần Quang Quý (để báo cáo);
- Ngân hàng CSXH (để phối hợp);
- Website Bộ GD&ĐT;
- Lưu VT, Vụ CTHSSV.

TL.BỘ TRƯỞNG
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ CÔNG TÁC
HỌC SINH, SINH VIÊN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Dương Văn Bá

 

Mẫu số: 01/TDSV

(Do HSSV lập)

TRƯỜNG (CƠ SỞ ĐÀO TẠO)
…………………….................
..............................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

GIẤY XÁC NHẬN

 

Họ và tên học sinh (sinh viên):…………………………………………………....

Ngày sinh:……/……/………………..Giới tính: Nam □ Nữ □

CMND số: .............................. ngày cấp ....../......./......... Nơi cấp: ........................

Mã trường theo học (mã quy ước trong tuyển sinh ĐH, CĐ, TCCN):…………...

Tên trường:………………………………………………………………………..

Ngành học:………………………………………………………………………...

Hệ đào tạo (Đại học, cao đẳng, dạy nghề):………………………………………..

Khoá:……………………...Loại hình đào tạo:……………………………….......

Lớp:……………………….Số thẻ HSSV:………………………………………..

Khoa:………………………………………………………………………….......

Ngày nhập học:…../…../….…. Thời gian ra trường (tháng/năm):….../……/……

(Thời gian học tại trường: ………….. tháng)

- Số tiền học phí hàng tháng:............................đồng.

Thuộc diện:

- Không miễn giảm

 

- Giảm học phí

 

- Miễn học phí

Thuộc đối tượng:

- Mồ côi

 

- Không mồ côi

- Trong thời gian theo học tại trường, anh (chị) ...........................................

không bị xử phạt hành chính trở lên về các hành vi: cờ bạc, nghiện hút, trộm cắp, buôn lậu.

- Số tài khoản của nhà trường :…….……, tại ngân hàng………………..

 

 

……….., ngày …. tháng ….. năm ………..

HIỆU TRƯỞNG (GIÁM ĐỐC)

(Ký tên, đóng dấu)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6868/BGDĐT-CTHSSV

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6868/BGDĐT-CTHSSV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/10/2011
Ngày hiệu lực14/10/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6868/BGDĐT-CTHSSV

Lược đồ Công văn 6868/BGDĐT-CTHSSV Mẫu giấy xác nhận học sinh sinh viên vay vốn tín dụng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6868/BGDĐT-CTHSSV Mẫu giấy xác nhận học sinh sinh viên vay vốn tín dụng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6868/BGDĐT-CTHSSV
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýDương Văn Bá
        Ngày ban hành14/10/2011
        Ngày hiệu lực14/10/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 6868/BGDĐT-CTHSSV Mẫu giấy xác nhận học sinh sinh viên vay vốn tín dụng

              Lịch sử hiệu lực Công văn 6868/BGDĐT-CTHSSV Mẫu giấy xác nhận học sinh sinh viên vay vốn tín dụng

              • 14/10/2011

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 14/10/2011

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực