Công văn 687/BGDĐT-CTHSSV

Công văn 687/BGDĐT-CTHSSV năm 2016 về quản lý, thu gom và tiêu hủy hóa chất hết hạn sử dụng đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động trong các cơ sở giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 687/BGDĐT-CTHSSV quản lý thu gom tiêu hủy hóa chất hết hạn sử dụng cơ sở giáo dục 2016


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 687/BGDĐT-CTHSSV
V/v quản , thu gom và tiêu hủy hóa chất hết hạn sử dụng đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động trong các cơ sở giáo dục

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2016

 

Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo

Nhằm gìn giữ bảo vệ môi trường, đảm bảo vệ sinh an toàn trường học. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 498/BGDĐT-CTHSSV ngày 07 tháng 02 năm 2014 chỉ đạo các địa phương triển khai việc thu gom, tiêu hủy hóa chất đã hết hạn sử dụng tại các cơ sở giáo dục. Sau 02 năm thực hiện đến nay cơ bản đã không còn hiện tượng tùy tiện xả các hóa chất độc hại, hết hạn sử dụng ra môi trường trong và xung quanh trường học. Tuy nhiên, việc quản lý, thu gom, tiêu hủy hóa chất tại các cơ sở giáo dục được triển khai chưa đồng bộ, chưa kịp thời, nhiều nơi vẫn còn để tồn đọng lượng hóa chất lớn; công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý và các cán bộ chuyên trách còn hạn chế.

Thực hiện Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại; Kế hoạch số 08/KH-BGDĐT ngày 07 tháng 01 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia An toàn, vệ sinh, lao động - Phòng chống cháy nổ trong ngành Giáo dục, nhằm tăng cường kiểm tra, giám sát việc thu gom, tiêu hủy hóa chất hết hạn sử dụng theo đúng các quy định của pháp luật tránh để các hóa chất độc hại gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh và ảnh hưởng đến sức khỏe của cán bộ quản , giáo viên và học sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Chỉ đạo, hướng dẫn các nhà trường về quy trình bảo quản, lưu chứa hóa chất và các sản phẩm thí nghiệm theo đúng các quy định của pháp luật; lập hồ sơ quản lý số lượng hóa chất đang sử dụng, số lượng hóa chất đã hết hạn sử dụng còn tồn đọng trong khu vực lưu giữ của các nhà trường; thực hiện việc thu gom, tiêu hủy hóa chất hết hạn sử dụng và bổ sung hóa chất mới theo các yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tại Công văn số 498/BGDĐT-CTHSSV ngày 07 tháng 02 năm 2014 về tiêu hủy hóa chất hết hạn sử dụng và cung ứng thiết bị, hóa chất thí nghiệm tại các trường học.

2. Hướng dẫn các nhà trường tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh về việc đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, gìn giữ và bảo vệ môi trường.

3. Báo cáo tình hình triển khai việc quản lý, thu gom, tiêu hủy hóa chất hết hạn sử dụng về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15/12 hàng năm (qua Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số điện thoại: 04.38694916; 0913459858, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, số điện thoại: 04.38694029; 0912218578).

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Đăng Website Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, CTHSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Nghĩa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 687/BGDĐT-CTHSSV

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu687/BGDĐT-CTHSSV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/02/2016
Ngày hiệu lực26/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 687/BGDĐT-CTHSSV quản lý thu gom tiêu hủy hóa chất hết hạn sử dụng cơ sở giáo dục 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 687/BGDĐT-CTHSSV quản lý thu gom tiêu hủy hóa chất hết hạn sử dụng cơ sở giáo dục 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu687/BGDĐT-CTHSSV
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýNguyễn Thị Nghĩa
        Ngày ban hành26/02/2016
        Ngày hiệu lực26/02/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 687/BGDĐT-CTHSSV quản lý thu gom tiêu hủy hóa chất hết hạn sử dụng cơ sở giáo dục 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 687/BGDĐT-CTHSSV quản lý thu gom tiêu hủy hóa chất hết hạn sử dụng cơ sở giáo dục 2016

           • 26/02/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/02/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực