Công văn 687/GSQL-GQ1

Công văn 687/GSQL-GQ1 năm 2016 vướng mắc về thủ tục hải quan xuất khẩu dăm gỗ do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 687/GSQL-GQ1 vướng mắc về thủ tục hải quan xuất khẩu dăm gỗ 2016


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 687/GSQL-GQ1
V/v vướng mắc về thủ tục hải quan xuất khẩu dăm gỗ

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi.

Trả lời công văn số 444/HQQNg-NV ngày 12/5/2016 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi về vướng mắc thủ tục hải quan đối với các tờ khai xuất khẩu dăm gỗ, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc hủy tờ khai: Căn cứ quy định về các trường hợp hủy tờ khai hải quan tại Khoản 1 Điều 22 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, đối chiếu với trường hợp của Công ty TNHH SXTM Bình An Phú phát sinh tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Dung Quất, ngày đăng ký tờ khai là ngày 31/12/2015, hàng hóa xuất khẩu đã được đưa vào khu vực giám sát hải quan từ ngày 14/01/2016 (chưa quá thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai), đồng thời doanh nghiệp không có yêu cầu hủy tờ khai, do vậy trường hợp của Công ty TNHH SXTM Bình An Phú không thuộc trường hợp phải hủy tờ khai hải quan.

2. Về việc áp dụng chính sách thuế: Căn cứ quy định tại Khoản 6 Điều 26 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ thì hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong thời hạn hiệu lực của tờ khai hải quan quy định tại Khoản 2 Điều 25 Luật Hải quan được áp dụng các chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có hiệu lực tại thời điểm đăng ký tờ khai. Do đó, tờ khai xuất khẩu của Công ty TNHH SXTM Bình An Phú đã được làm thủ tục hải quan trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký nên được áp dụng chính sách thuế có hiệu lực tại thời điểm đăng ký tờ khai.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan- Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/cáo);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 687/GSQL-GQ1

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu687/GSQL-GQ1
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/05/2016
Ngày hiệu lực25/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 687/GSQL-GQ1 vướng mắc về thủ tục hải quan xuất khẩu dăm gỗ 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 687/GSQL-GQ1 vướng mắc về thủ tục hải quan xuất khẩu dăm gỗ 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu687/GSQL-GQ1
        Cơ quan ban hànhCục Giám sát quản lý về hải quan
        Người kýÂu Anh Tuấn
        Ngày ban hành25/05/2016
        Ngày hiệu lực25/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 687/GSQL-GQ1 vướng mắc về thủ tục hải quan xuất khẩu dăm gỗ 2016

            Lịch sử hiệu lực Công văn 687/GSQL-GQ1 vướng mắc về thủ tục hải quan xuất khẩu dăm gỗ 2016

            • 25/05/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/05/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực