Công văn 6871/VPCP-KTN

Công văn 6871/VPCP-KTN sửa đổi quy định của pháp luật cho phép công ty cho thuê tài chính được giữ bản sao giấy chứng nhận đăng ký của tàu thuyền cho thuê tài chính do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6871/VPCP-KTN sửa đổi quy định của pháp luật cho phép công ty


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6871/VPCP-KTN
V/v đề nghị sửa đổi các quy định của pháp luật cho phép công ty cho thuê tài chính được giữ bản sao giấy chứng nhận đăng ký của tàu thuyền cho thuê tài chính

Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 6312/BGTVT-KCHT ngày 02 tháng 8 năm 2012) và ý kiến của Bộ Tư pháp (công văn số 6849/BTP-PLDSKT ngày 22 tháng 8 năm 2012) về việc đề nghị sửa đổi các quy định của pháp luật cho phép công ty cho thuê tài chính được giữ bản sao giấy chứng nhận đăng ký của tàu thuyền cho thuê tài chính, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Đồng ý về nguyên tắc công ty cho thuê tài chính được giữ bản sao có công chứng giấy chứng nhận đăng ký của tàu thuyền cho thuê tài chính như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải và ý kiến của Bộ Tư pháp tại các văn bản nêu trên; giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan rà soát để sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về cho thuê tài chính.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng: Hoàng Trung Hải, Vũ Văn Ninh;
- Các Bộ: Tài chính, Tư pháp;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
các Vụ: KTTH, PL, TKBT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3b). Hiền 18

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6871/VPCP-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6871/VPCP-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/09/2012
Ngày hiệu lực04/09/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6871/VPCP-KTN

Lược đồ Công văn 6871/VPCP-KTN sửa đổi quy định của pháp luật cho phép công ty


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6871/VPCP-KTN sửa đổi quy định của pháp luật cho phép công ty
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6871/VPCP-KTN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýVăn Trọng Lý
        Ngày ban hành04/09/2012
        Ngày hiệu lực04/09/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 6871/VPCP-KTN sửa đổi quy định của pháp luật cho phép công ty

              Lịch sử hiệu lực Công văn 6871/VPCP-KTN sửa đổi quy định của pháp luật cho phép công ty

              • 04/09/2012

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 04/09/2012

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực