Công văn 6872/VPCP-KTN

Công văn 6872/VPCP-KTN chỉ định đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện thủy của Tổng cục Hải quan do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6872/VPCP-KTN chỉ định đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6872/VPCP-KTN
V/v chỉ định các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện thủy của Tổng cục Hải quan.

Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2012

 

Kính gửi: Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 10321/BTC-KHTC ngày 01 tháng 8 năm 2012) và ý kiến của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 6827/BGTVT-KHĐT ngày 17 tháng 8 năm 2012) về việc chỉ định các cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu thuyền trực thuộc Bộ Quốc phòng để bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện thủy của Tổng cục Hải quan, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng Cục Hải quan thực hiện việc lựa chọn nhà thầu để bảo dưỡng, sửa chữa các phương tiện thủy theo ý kiến chỉ đạo tại văn bản số 9242/VPCP-KTTH ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Văn phòng Chính phủ; sớm xây dựng, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật của các loại phương tiện thủy do lực lượng hải quan quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài chính biết, thực hiện./

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng: Hoàng Trung Hải, Vũ Văn Ninh;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải;
- Tổng cục Hải quan;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
Các Vụ: KTTH, NC, TKBT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3b). Hiền 19

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6872/VPCP-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6872/VPCP-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/09/2012
Ngày hiệu lực04/09/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6872/VPCP-KTN

Lược đồ Công văn 6872/VPCP-KTN chỉ định đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6872/VPCP-KTN chỉ định đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6872/VPCP-KTN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýVăn Trọng Lý
        Ngày ban hành04/09/2012
        Ngày hiệu lực04/09/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 6872/VPCP-KTN chỉ định đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng

             Lịch sử hiệu lực Công văn 6872/VPCP-KTN chỉ định đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng

             • 04/09/2012

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 04/09/2012

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực