Công văn 6876/TCHQ-GSQL

Công văn 6876/TCHQ-GSQL năm 2019 về thay đổi tên người nhập khẩu ghi trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu đã làm thủ tục hải quan, hàng hóa đã xuất khẩu ra nước ngoài do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6876/TCHQ-GSQL 2019 thay đổi tên người nhập khẩu ghi trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6876/TCHQ-GSQL
V/v khai bổ sung

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty CP XNK Việt An Khang.
(Đ/c: P606 tháp A1, Indochina Plaza Hà Nội, 239 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội)

Trả lời công văn số 1207 của Công ty CP XNK Việt An Khang về việc đề nghị thay đổi tên người nhập khẩu ghi trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu đã làm thủ tục hải quan, hàng hóa đã xuất khẩu ra nước ngoài, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 4 Điều 29 Luật Hải quan thì người khai hải quan xác định có sai sót trong việc khai hải quan được thực hiện khai bổ sung trong một số trường hợp. Quá thời hạn quy định tại điểm a, điểm b khoản 4 Điều 29 Luật Hải quan người khai hải quan mới phát hiện sai sót trong việc khai hải quan thì thực hiện khai bổ sung và bị xử lý theo quy định.

Căn cứ quy định nêu trên, việc khai bổ sung được thực hiện khi người khai hải quan phát hiện sai sót trong việc khai hải quan. Với trường hợp nêu tại công văn số 1207 dẫn trên, tờ khai số 30251128310 Công ty CP XNK Việt An Khang đã hoàn thành thủ tục hải quan, không có sai sót trong việc khai hải quan, do đó, không thuộc trường hợp khai bổ sung theo quy định tại Luật Hải quan.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty CP XNK Việt An Khang biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ TP Hải Phòng (để thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Đức Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6876/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6876/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/11/2019
Ngày hiệu lực01/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6876/TCHQ-GSQL 2019 thay đổi tên người nhập khẩu ghi trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6876/TCHQ-GSQL 2019 thay đổi tên người nhập khẩu ghi trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6876/TCHQ-GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýTrần Đức Hùng
        Ngày ban hành01/11/2019
        Ngày hiệu lực01/11/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 6876/TCHQ-GSQL 2019 thay đổi tên người nhập khẩu ghi trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu

             Lịch sử hiệu lực Công văn 6876/TCHQ-GSQL 2019 thay đổi tên người nhập khẩu ghi trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu

             • 01/11/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 01/11/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực