Công văn 688/VPCP-QHQT

Công văn 688/VPCP-QHQT điều chỉnh nội dung dự án vận động vốn vay ưu đãi bổ sung của Hàn Quốc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 688/VPCP-QHQT điều chỉnh nội dung dự án vận động vốn vay ưu đãi bổ sung


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 688/VPCP-QHQT
V/v điều chỉnh nội dung dự án vận động vốn vay ưu đãi bổ sung của Chính phủ Hàn Quốc

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2011

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Xây dựng;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 11/BKHĐT-KTĐN ngày 05 tháng 01 năm 2011) về việc điều chỉnh hạn mức vay vốn ODA của Chính phủ Hàn Quốc đối với Dự án mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Trà Vinh từ 11,1 triệu USD lên 25,788 triệu USD, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đồng ý với đề nghị nêu trên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTT (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: KTN, ĐP, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2).24

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 688/VPCP-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu688/VPCP-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/01/2011
Ngày hiệu lực29/01/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 688/VPCP-QHQT

Lược đồ Công văn 688/VPCP-QHQT điều chỉnh nội dung dự án vận động vốn vay ưu đãi bổ sung


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 688/VPCP-QHQT điều chỉnh nội dung dự án vận động vốn vay ưu đãi bổ sung
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu688/VPCP-QHQT
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýVăn Trọng Lý
        Ngày ban hành29/01/2011
        Ngày hiệu lực29/01/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 688/VPCP-QHQT điều chỉnh nội dung dự án vận động vốn vay ưu đãi bổ sung

              Lịch sử hiệu lực Công văn 688/VPCP-QHQT điều chỉnh nội dung dự án vận động vốn vay ưu đãi bổ sung

              • 29/01/2011

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 29/01/2011

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực