Công văn 6885/BTC-PC

Công văn 6885/BTC-PC năm 2016 về thực hiện Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6885/BTC-PC thực hiện kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính 2016


BỘ TÀI CHÍNH
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6885/BTC-PC
V/v thực hiện Quyết định 08/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc Bộ

Căn cứ Nghị quyết 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2 năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020; Quyết định 08/QĐ-TTg ngày 6/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ quan tâm, chỉ đạo một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Trên cơ sở Quyết định 2402/QĐ-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về phê duyệt danh Mục TTHC đã được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính và căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của đơn vị, đề nghị rà soát các TTHC để trình Bộ phê duyệt Quyết định công bố chuẩn hóa tất cả các TTHC mi, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ và giữ nguyên thuộc lĩnh vực quản lý của đơn vị trước 30/6/2016 (trừ trường hợp của Tổng cục Hải quan đã được Bộ ký Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015 về việc công bố TTHC chuẩn hóa trong lĩnh vực hải quan).

2. Thực hiện niêm yết công khai đầy đủ các TTHC thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết tại nơi tiếp nhận, giải quyết TTHC ngay sau khi quyết định công bố chuẩn hóa được ban hành trước 30/6/2016.

Việc chuẩn hóa tên, nội dung cụ thể, bộ phận tạo thành của các TTHC và niêm yết TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của đơn vị theo hướng dẫn tại công văn số 254/BTP-KSTT ngày 3/2/2015 của Bộ Tư pháp.

Đ nghị các đơn vị thực hiện theo đúng những nội dung nêu trên. Trường hợp có vướng mắc trong quá trình thực hiện, đề nghị báo cáo Bộ (qua Vụ Pháp chế)./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Lưu: VT, PC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Trần Xuân Long

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6885/BTC-PC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6885/BTC-PC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/05/2016
Ngày hiệu lực20/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6885/BTC-PC thực hiện kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6885/BTC-PC thực hiện kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6885/BTC-PC
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýTrần Xuân Long
        Ngày ban hành20/05/2016
        Ngày hiệu lực20/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 6885/BTC-PC thực hiện kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính 2016

         Lịch sử hiệu lực Công văn 6885/BTC-PC thực hiện kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính 2016

         • 20/05/2016

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 20/05/2016

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực