Công văn 6888/VPCP-V.I

Công văn 6888/VPCP-V.I về việc thực hiện kế hoạch phối hợp “Năm dân vận chính quyền” 2019

Nội dung toàn văn Công văn 6888/VPCP-V.I 2019 thực hiện kế hoạch phối hợp Năm dân vận chính quyền


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6888/VPCP-V.I
V/v thực hiện kế hoạch phối hợp “Năm dân vận chính quyền” 2019

Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2019

 

Kính gửi:

- Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Chủ tịch y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Căn cứ Chương trình phối hợp số 79-CTr/BDVTW-BCSĐCP ngày 11 tháng 10 năm 2016 về công tác dân vận giai đoạn 2016 - 2021, ngày 15 tháng 01 năm 2019, Ban Dân vận Trung ương và Ban Cán sự Đảng Chính phủ ban hành Kế hoạch số 2352-KH/BDVTW-BCSĐCP về phối hợp thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019, trọng tâm là công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, tập trung giải quyết các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài.

Để thực hiện có hiệu quả kế hoạch phối hợp “Năm dân vận chính quyền năm” 2019 giữa Ban Dân vận Trung ương và Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Bí thư Ban Cán sự Đng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

1. Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch y ban nhân dân các tỉnh thnh phố trực thuộc Trung ương nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Chỉ thị số 35-CT/TƯ ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị, Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo đảm ổn định tình hình chính trị - xã hội, chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

2. Chủ tịch y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

a) Nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân; tăng cường gặp gỡ, đối thoại với người dân, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, giải quyết kịp thời những khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của người dân ngay từ khi mới phát sinh ngay tại cơ sở, không để khiếu kiện vượt cấp; có biện pháp chấn chỉnh, xử lý ngay những tồn tại, hạn chế, sơ hở, yếu kém trong công tác quản lý nhà nước, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân.

b) Triển khai thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20 tháng 3 năm 2019 ca Thanh tra Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện phức tạp, nổi cộm, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm.

c) Tổ chức triển khai giải quyết nghiêm túc, triệt để các vụ việc khiếu nại, tố cáo đã có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành chức năng của Trung ương; quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc phải kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền để có biện pháp giải quyết, không để vụ việc kéo dài, gây bức xúc cho người dân.

3. Giao Thanh tra Chính phủ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các bộ, ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ dân vận chính quyền trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn, thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là việc giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Ban Bí thư (để báo cáo);
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- y ban TƯMTTQ Việt Nam;
- Ủ
y ban Kiểm tra Trung ương;
- Ban Dân vận Trung ương;
- Ban Nội chính Trung ương;
- Ban Dân nguyện của UBTVQH;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch Nước;
- Ban Tiếp công dân Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, NC, TCCV, QHĐP, Cổng TTĐT;
-
Lưu: VT, V.I(3). TS

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Duy Hưng

 

Thuộc tính Công văn 6888/VPCP-V.I

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6888/VPCP-V.I
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/08/2019
Ngày hiệu lực02/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 tháng trước
(30/09/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6888/VPCP-V.I

Lược đồ Công văn 6888/VPCP-V.I 2019 thực hiện kế hoạch phối hợp Năm dân vận chính quyền


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6888/VPCP-V.I 2019 thực hiện kế hoạch phối hợp Năm dân vận chính quyền
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6888/VPCP-V.I
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Duy Hưng
        Ngày ban hành02/08/2019
        Ngày hiệu lực02/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 tháng trước
        (30/09/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 6888/VPCP-V.I 2019 thực hiện kế hoạch phối hợp Năm dân vận chính quyền

          Lịch sử hiệu lực Công văn 6888/VPCP-V.I 2019 thực hiện kế hoạch phối hợp Năm dân vận chính quyền

          • 02/08/2019

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 02/08/2019

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực