Công văn 689/DP-TC

Công văn 689/DP-TC năm 2020 về thực hiện Hướng dẫn tạm thời việc gộp mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 do Cục Y tế dự phòng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 689/DP-TC 2020 thực hiện Hướng dẫn tạm thời việc gộp mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2


BỘ Y TẾ
CỤC Y TẾ DỰ PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 689/DP-TC
V.v thực hiện Hướng dẫn tạm thời việc gộp mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi:

- Đng chí Giám đốc Sở Y tế tnh, thành phố;
- Đồng chí Cục trưởng Cục Thú Y - Bộ Nông nghiệp & Phát trin nông thôn;
- Đồng chí Cục trưởng Cục Quân Y - Bộ Quc Phòng.
(Sau đây gọi tt là các đơn vị)

Nhằm nâng cao công suất xét nghiệm chẩn đoán vi rút SARS-CoV-2, giảm nhu cầu sinh phẩm, hóa chất, vật tư tiêu hao, giảm thi gian xét nghiệm và bo đảm chất lượng xét nghiệm, ngày 07/8/2020 Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 3486/QĐ-BYT và ngày 08/8/2020 ban hành Công văn số 4264/BYT-DP về việc Hướng dẫn tạm thời việc gộp mu xét nghiệm SARS-CoV-2.

Cục Y tế dự phòng đề nghị Th trưng các đơn vị triển khai thực hiện nội dung sau:

1. Sở Y tế tnh, thành phố ch đạo các đơn vị liên quan căn cứ tình hình dịch t, khả năng đáp ứng về cơ s vật chất, trang thiết bị và nhân lc tại các phòng xét nghiệm trên địa bàn báo cáo Ban ch đạo phòng chng dịch COVID-19 tnh, thành ph để xem xét thực hiện việc gộp mu xét nghiệm SARS-CoV-2.

2. Th trưởng các đơn vị ch đạo các phòng xét nghiệm thuộc quản lý có đủ năng lực thực hiện gộp mu xét nghiệm SARS-CoV-2, thông báo và báo cáo theo quy định.

Cục Y tế dự phòng đề nghị Th trưng các đơn v quan tâm chỉ đạo thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Q.BT Nguyễn Thanh Long (để báo cáo);
- TT. Trần Văn Thuấn (để báo cáo);
- TT. Đỗ Xuân Tuyên (để báo cáo);
- Cục QLKCB;
- Viện VSDT, Pasteur;
- CDC tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, DP.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Minh Hằng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 689/DP-TC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu689/DP-TC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/08/2020
Ngày hiệu lực10/08/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 tháng trước
(12/08/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 689/DP-TC 2020 thực hiện Hướng dẫn tạm thời việc gộp mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 689/DP-TC 2020 thực hiện Hướng dẫn tạm thời việc gộp mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu689/DP-TC
        Cơ quan ban hànhCục Y tế dự phòng
        Người kýNguyễn Minh Hằng
        Ngày ban hành10/08/2020
        Ngày hiệu lực10/08/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 tháng trước
        (12/08/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 689/DP-TC 2020 thực hiện Hướng dẫn tạm thời việc gộp mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2

             Lịch sử hiệu lực Công văn 689/DP-TC 2020 thực hiện Hướng dẫn tạm thời việc gộp mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2

             • 10/08/2020

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 10/08/2020

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực