Công văn 6894/VPCP-KGVX

Công văn 6894/VPCP-KGVX năm 2020 về chuyển văn bản của Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh: Bến Tre, Bà Rịa-Vũng Tàu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6894/VPCP-KGVX 2020 chuyển văn bản của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6894/VPCP-KGVX
V/v chuyển văn bản của Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh: Bến Tre, Bà Rịa-Vũng Tàu

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Nội vụ.

Văn phòng Chính phủ nhận được Báo cáo kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông (Nghị quyết số 88), Nghị quyết số 51/2017/QH14 ngày 21 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội về điều chỉnh lộ trình thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới theo Nghị quyết số 88 của các Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh: Bến Tre (Văn bản số 242/BC-ĐĐBQH ngày 04 tháng 8 năm 2020), Bà Rịa - Vũng Tàu (Văn bản số 135/BC-ĐĐBQH ngày 15 tháng 7 năm 2020) gửi Chính phủ (bản chụp kèm theo).

Về việc này, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam giao các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ nghiên cứu, xử lý theo thẩm quyền và quy định; trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
- UBVHGDTTNNĐ của Quốc hội;
- Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh: Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Thành, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: PL, KTTH, QHĐP;
- Lưu: VT, KGVX (2b).Sơn

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6894/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6894/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/08/2020
Ngày hiệu lực19/08/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTháng trước
(01/09/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6894/VPCP-KGVX

Lược đồ Công văn 6894/VPCP-KGVX 2020 chuyển văn bản của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6894/VPCP-KGVX 2020 chuyển văn bản của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6894/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Thành
        Ngày ban hành19/08/2020
        Ngày hiệu lực19/08/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTháng trước
        (01/09/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 6894/VPCP-KGVX 2020 chuyển văn bản của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre

              Lịch sử hiệu lực Công văn 6894/VPCP-KGVX 2020 chuyển văn bản của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre

              • 19/08/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 19/08/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực