Công văn 6896/TCHQ-TXNK

Công văn 6896/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại hàng hóa đối với mặt hàng núm vú cao su silicon do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6896/TCHQ-TXNK 2019 phân loại hàng hóa đối với mặt hàng núm vú cao su silicon


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6896/TCHQ-TXNK
V/v phân loại hàng hóa

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2019

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Về việc phân loại và xử lý thuế đối với mặt hàng núm vú cao su silicon, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính; căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính;

Tham khảo chú giải chi tiết nhóm 39.24, nhóm 39.26, Tổng cục Hải quan hướng dẫn cụ thể như sau:

1. Về việc phân loại hàng hóa:

Mặt hàng Núm vú của bình trẻ em (nursing nipple) làm từ silicone (đôi khi còn gọi là cao su silicone) phân loại vào nhóm 39.24, mã số 3924.90.90.

Mặt hàng Núm vú giả (Pacifiers or “baby’s dummies”) làm từ silicone, dùng cho bé ngậm chơi, phân loại vào nhóm 39.26, mã số 3926.90.99.

2. Về việc xử lý thuế:

Trường hợp mặt hàng nhập khẩu đã có văn bản hướng dẫn của cơ quan Hải quan thì căn cứ thời điểm có hiệu lực và hướng dẫn của các văn bản này để thực hiện phân loại, áp dụng mức thuế theo quy định và không xem xét xử lý lại.

Tổng cục Hải quan thông báo để Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục KTSTQ (để biết);
- Công ty TNHH TM Vạn An (để biết);
(112 Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội)
- Lưu: VT, TXNK-T.Hương (3b).

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6896/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6896/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/11/2019
Ngày hiệu lực04/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 tháng trước
(09/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6896/TCHQ-TXNK 2019 phân loại hàng hóa đối với mặt hàng núm vú cao su silicon


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6896/TCHQ-TXNK 2019 phân loại hàng hóa đối với mặt hàng núm vú cao su silicon
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6896/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Dương Thái
        Ngày ban hành04/11/2019
        Ngày hiệu lực04/11/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 tháng trước
        (09/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 6896/TCHQ-TXNK 2019 phân loại hàng hóa đối với mặt hàng núm vú cao su silicon

            Lịch sử hiệu lực Công văn 6896/TCHQ-TXNK 2019 phân loại hàng hóa đối với mặt hàng núm vú cao su silicon

            • 04/11/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/11/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực