Công văn 6897/BNN-VPĐP

Nội dung toàn văn Công văn 6897/BNN-VPĐP 2023 hỗ trợ tổ khuyến nông cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6897/BNN-VPĐP
V/v hỗ trợ hoạt động của các tổ khuyến nông cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2023

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 1680/QĐ-BNN- VPĐP ngày 11/5/2022 hướng dẫn thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới/xã nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới/nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025, trong đó có hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu số 13.5 “Có tổ khuyến nông cộng đồng hoạt động hiệu quả” thuộc Tiêu chí số 13 về Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn” thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Trên cơ sở văn bản hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong thời gian qua, các địa phương đã tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện chỉ tiêu trên và bước đầu đạt được những kết quả tích cực. Tuy nhiên, qua báo cáo của một số Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và khảo sát thực tế cho thấy, vẫn còn một số địa phương, tổ khuyến nông cộng đồng chưa được quan tâm và bố trí kinh phí hoạt động để đáp ứng yêu cầu đạt chuẩn của chỉ tiêu.

Để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Tiêu chí số 13 về “Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn” thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới đảm bảo chất lượng, hiệu quả, góp phần hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

1. Chỉ đạo các sở, ngành có liên quan tiếp tục nghiên cứu, hướng dẫn các địa phương (xã, huyện) đẩy nhanh tiến độ hoàn thành chỉ tiêu số 13.5 “Có tổ khuyến nông cộng đồng hoạt động hiệu quả” (theo hướng dẫn tại Quyết định số 1680/QĐ-BNN-VPĐP ngày 11/5/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các văn bản hướng dẫn khác có liên quan).

2. Quan tâm, chỉ đạo bố trí các nguồn vốn được giao từ ngân sách trung ương (của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, các chương trình có liên quan,...) cho mục chi khuyến nông theo quy định, vốn ngân sách địa phương các cấp (tỉnh, huyện, xã) và huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác để hỗ trợ hoạt động cho các tổ khuyến nông cộng đồng.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao Trung tâm Khuyến nông Quốc gia chủ trì, phối hợp với Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương và các cơ quan có liên quan tiếp tục hướng dẫn các địa phương thực hiện hiệu quả chỉ tiêu số 13.5 “Có tổ khuyến nông cộng đồng hoạt động hiệu quả”. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề mới phát sinh hoặc có vướng mắc, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi ý kiến bằng văn bản về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Trung tâm Khuyến nông Quốc gia) để xem xét, giải quyết cho phù hợp./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Lê Minh Hoan (để b/c);
- Trung tâm KNQG;
- Sở NN và PTNT các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, VPĐP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Thanh Nam

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6897/BNN-VPĐP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6897/BNN-VPĐP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/09/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 tháng trước
(07/10/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6897/BNN-VPĐP

Lược đồ Công văn 6897/BNN-VPĐP 2023 hỗ trợ tổ khuyến nông cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6897/BNN-VPĐP 2023 hỗ trợ tổ khuyến nông cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6897/BNN-VPĐP
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýTrần Thanh Nam
        Ngày ban hành27/09/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 tháng trước
        (07/10/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 6897/BNN-VPĐP 2023 hỗ trợ tổ khuyến nông cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới

              Lịch sử hiệu lực Công văn 6897/BNN-VPĐP 2023 hỗ trợ tổ khuyến nông cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới

              • 27/09/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực