Công văn 69/BXD-QLN

Công văn 69/BXD-QLN năm 2015 thực hiện mua bảo hiểm cháy, nổ và nộp thuế sử dụng đất do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 69/BXD-QLN 2015 mua bảo hiểm cháy nổ và nộp thuế sử dụng đất


BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 69/BXD-QLN
V/v: thực hiện mua bảo hiểm cháy, nổ và nộp thuế sử dụng đất

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2015

 

Kính gửi: Sở Xây dựng Đà Nẵng

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 3533/SXD-QLN ngày 12/6/2015 của Sở Xây dựng Đà Nẵng đề nghị hướng dẫn nội dung liên quan đến việc mua bảo hiểm cháy, nổ và nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với nhà ở xã hội. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

1. Về việc mua bảo hiểm cháy, nổ đối với nhà ở

Theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 11 của Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 thì chủ sở hữu nhà ở thuộc diện bắt buộc phải tham gia bảo hiểm cháy, nổ theo quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và pháp luật về kinh doanh bảo hiểm có trách nhiệm đóng bảo hiểm cháy, nổ. Nội dung này không liên quan đến chi phí cấu thành để tính giá bán, thuê, thuê mua nhà ở xã hội.

2. Về việc nộp thuế sử dụng đất

Theo quy định tại Điều 64 của Luật Nhà ở năm 2014 và Điều 4 của Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước thì đơn vị quản lý vận hành nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước được cơ quan quản lý nhà ở lựa chọn để giao nhiệm vụ thực hiện quản lý nhà ở này. Đơn vị quản lý vận hành không phải là chủ sở hữu nhà ở nên không có nghĩa vụ phải đóng thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với phần diện tích đất có nhà ở đang được giao quản lý.

Về trách nhiệm nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với diện tích đất xây dựng nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước thì đề nghị Sở Xây dựng Đà Nẵng có văn bản xin ý kiến của Bộ Tài chính theo chức năng nhiệm vụ được giao./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, QLN (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 69/BXD-QLN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu69/BXD-QLN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/07/2015
Ngày hiệu lực23/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 69/BXD-QLN 2015 mua bảo hiểm cháy nổ và nộp thuế sử dụng đất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 69/BXD-QLN 2015 mua bảo hiểm cháy nổ và nộp thuế sử dụng đất
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu69/BXD-QLN
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýNguyễn Mạnh Hà
        Ngày ban hành23/07/2015
        Ngày hiệu lực23/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 69/BXD-QLN 2015 mua bảo hiểm cháy nổ và nộp thuế sử dụng đất

             Lịch sử hiệu lực Công văn 69/BXD-QLN 2015 mua bảo hiểm cháy nổ và nộp thuế sử dụng đất

             • 23/07/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 23/07/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực