Công văn 69/BXD-VLXD

Công văn 69/BXD-VLXD năm 2019 về xuất khẩu mẫu khoáng sản - nguyên liệu sản xuất xi măng ra nước ngoài để thí nghiệm thiết bị do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 69/BXD-VLXD 2019 xuất khẩu mẫu khoáng sản nguyên liệu sản xuất xi măng


BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 69/BXD-VLXD
V/v xuất khẩu mẫu khoáng sản - nguyên liệu sản xuất xi măng ra nước ngoài đ thí nghiệm thiết bị

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Siam City Cement (Việt Nam)

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 328/INSEE Việt Nam ngày 23 tháng 10 năm 2019 của Công ty TNHH Siam City Cement (Việt Nam) về việc xin xuất khẩu mẫu khoáng sản - nguyên liệu sản xuất xi măng ra nước ngoài để thí nghiệm thiết bị. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 3, Điều 3 của Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29 tháng 6 năm 2018 của Bộ Xây dựng v hướng dn xut khu khoáng sản làm vật liệu xây dựng: “Trường hợp khoáng sản làm vật liệu xây dựng chuyển ra nước ngoài để phân tích, nghiên cứu, thử nghiệm công nghệ hoặc khoáng sản chưa có tên trong danh mục xuất khu, Bộ Xây dựng sẽ có ý kiến hưng dn cụ th khi có yêu cầu của tổ chức, cá nhân”; Bộ Xây dựng thống nhất với đề nghị của Công ty TNHH Siam City Cement (Việt Nam) xuất khẩu 04 loại mẫu khoáng sản - nguyên liệu sản xuất xi măng ra nước ngoài để thí nghiệm thiết bị, khối lượng xuất khẩu các mẫu khoáng sản cụ thể: (1) 2.350,0 kg đá vôi xi măng tại Giấy phép khai thác số 536QĐ/QLTN ngày 20/6/1995; (2) 800,0 kg đất sét tại Giấy phép khai thác số 178QĐ/QLTN ngày 03/3/1995; (3) 150,0 kg cát tại Phụ lục số 01/2016 Hợp đồng số 14165/HNPC/2014 và (4) 170,0 kg đá ong (laterit) tại Phụ lục số 01.2019 Hợp đồng số 10094/HNPC/2010. Trong quá trình xuất khẩu, đề nghị Công ty TNHH Siam City Cement (Việt Nam) thực hiện theo đúng quy định của pháp luật v hải quan.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị của Công ty TNHH Siam City Cement (Việt Nam) về xuất khẩu mẫu khoáng sản - nguyên liệu sản xuất xi măng ra nước ngoài để thí nghiệm thiết bị cho hoạt động sản xuất tại Việt Nam./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh (để b/c);
- Tổng cục Hải quan;

-
Lưu: VT, VLXD.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
Phạm Văn Bắc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 69/BXD-VLXD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu69/BXD-VLXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/11/2019
Ngày hiệu lực21/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 69/BXD-VLXD 2019 xuất khẩu mẫu khoáng sản nguyên liệu sản xuất xi măng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 69/BXD-VLXD 2019 xuất khẩu mẫu khoáng sản nguyên liệu sản xuất xi măng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu69/BXD-VLXD
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýPhạm Văn Bắc
        Ngày ban hành21/11/2019
        Ngày hiệu lực21/11/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 69/BXD-VLXD 2019 xuất khẩu mẫu khoáng sản nguyên liệu sản xuất xi măng

             Lịch sử hiệu lực Công văn 69/BXD-VLXD 2019 xuất khẩu mẫu khoáng sản nguyên liệu sản xuất xi măng

             • 21/11/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 21/11/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực