Công văn 6901/TCHQ-GSQL

Công văn 6901/TCHQ-GSQL năm 2017 về thủ tục xuất khẩu phế liệu, phế phẩm của doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6901/TCHQ-GSQL 2017 thủ tục xuất khẩu phế liệu phế phẩm của doanh nghiệp chế xuất


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6901/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục xuất khẩu phế liệu, phế phẩm của DNCX

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội.

Trả lời công văn số 3521/HQHN-GSQL ngày 06/10/2017 của Cục Hải quan TP. Hà Nội về thủ tục xuất khẩu phế liệu, phế phẩm trả cho đối tác đặt gia công ở nước ngoài của DNCX, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thủ tục hải quan: căn cứ theo điểm b khoản 3 Điều 64 Thông tư số 38/2015/TT-BTC quy định thủ tục xuất trả nguyên liệu, vật tư dư thừa, máy móc, thiết bị trong thời gian thực hiện hợp đồng gia công hoặc khi hợp đồng gia công kết thúc, hết hiệu lực. Trường hợp công ty nhận gia công cho thương nhân nước ngoài thực hiện xuất khẩu trả ra nước ngoài phế liệu, phế phẩm phát sinh trong quá trình sản xuất sản phẩm gia công theo yêu cầu của khách hàng thì thủ tục hải quan thực hiện như quy định tại điểm b khoản 3 Điều 64 Thông tư số 38/2015/TT-BTC nêu trên.

2. Về mã loại hình: việc khai mã loại hình xuất nhập khẩu trên hệ thống VNACCS được thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/4/2015 của Tổng cục Hải quan. Trường hợp doanh nghiệp xuất trả phế liệu, phế phẩm cho bên đặt gia công ở nước ngoài thì khai mã loại hình B13.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hà Nội biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6901/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6901/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/10/2017
Ngày hiệu lực23/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6901/TCHQ-GSQL

Lược đồ Công văn 6901/TCHQ-GSQL 2017 thủ tục xuất khẩu phế liệu phế phẩm của doanh nghiệp chế xuất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6901/TCHQ-GSQL 2017 thủ tục xuất khẩu phế liệu phế phẩm của doanh nghiệp chế xuất
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6901/TCHQ-GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýVũ Ngọc Anh
        Ngày ban hành23/10/2017
        Ngày hiệu lực23/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 6901/TCHQ-GSQL 2017 thủ tục xuất khẩu phế liệu phế phẩm của doanh nghiệp chế xuất

           Lịch sử hiệu lực Công văn 6901/TCHQ-GSQL 2017 thủ tục xuất khẩu phế liệu phế phẩm của doanh nghiệp chế xuất

           • 23/10/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/10/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực