Công văn 6901/TCHQ-TXNK

Công văn 6901/TCHQ-TXNK năm 2015 về chú giải bổ sung SEN của Danh mục thuế quan hài hòa ASEAN do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6901/TCHQ-TXNK 2015 chú giải bổ sung SEN Danh mục thuế quan hài hòa ASEAN


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6901/TCHQ-TXNK
V/v ban hành chú giải bổ sung SEN

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Chú giải bổ sung (SEN) của Danh mục thuế quan hài hòa ASEAN (AHTN) 2012 là một phần trong phụ lục của Nghị định thư về việc thực thi AHTN. SEN được xây dựng như một công cụ hỗ trợ để phân loại hàng hóa trong AHTN, cụ thể là các phân nhóm của ASEAN đã được chi tiết trong Nghị định thư AHTN.

Căn cứ Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Thực hiện Nghị định thư quy định việc thực hiện Danh mục thuế quan hài hòa ASEAN (AHTN) 2012:

Tổng cục Hải quan ban hành kèm theo công văn này chú giải bổ sung SEN làm tài liệu tham khảo, phục vụ việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ Chính sách thuế - BTC (để biết);
- Vụ Pháp chế - BTC (để biết);
- Vụ Hợp tác quốc tế - BTC (để biết);
- Cục Kiểm tra sau thông quan (để phối hợp);
- Trung tâm PTPL hàng hóa XNK (để phối hợp);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6901/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6901/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/07/2015
Ngày hiệu lực29/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6901/TCHQ-TXNK

Lược đồ Công văn 6901/TCHQ-TXNK 2015 chú giải bổ sung SEN Danh mục thuế quan hài hòa ASEAN


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6901/TCHQ-TXNK 2015 chú giải bổ sung SEN Danh mục thuế quan hài hòa ASEAN
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6901/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Dương Thái
        Ngày ban hành29/07/2015
        Ngày hiệu lực29/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 6901/TCHQ-TXNK 2015 chú giải bổ sung SEN Danh mục thuế quan hài hòa ASEAN

            Lịch sử hiệu lực Công văn 6901/TCHQ-TXNK 2015 chú giải bổ sung SEN Danh mục thuế quan hài hòa ASEAN

            • 29/07/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/07/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực