Công văn 69017/CT-TTHT

Công văn 69017/CT-TTHT năm 2017 về các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 69017/CT-TTHT 2017 các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân Hà Nội


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 69017/CT-TTHT
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Viện Khảo cổ học
Địa chỉ: 61, Phan Chu Trinh, P. Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội MST: 0102322630

Trả lời công văn số 309/KCH ngày 4/10/2017 của Viện Khảo cổ học (sau đây gọi tắt là Viện) hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công:

“2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

...g) Không tính vào thu nhập chịu thuế đối với các khoản sau:

...g.8) Các khoản thu nhập cá nhân nhận được từ các Hội, tổ chức tài trợ không phải tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân nếu cá nhân nhận tài trợ là thành viên của Hội, của tổ chức; kinh phí tài trợ được sử dụng từ nguồn kinh phí Nhà nước hoặc được quản lý theo quy định của Nhà nước; việc sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật, công trình nghiên cứu khoa học... thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà nước hay theo chương trình hoạt động phù hợp với Điều lệ của Hội, tổ chức đó....”

Căn cứ các quy định trên, nếu Viện thực hiện Đề án “Nghiên cứu khu di tích bảo tồn khảo cổ học Óc Eo - Ba Thê, Nền Chùa”; đề tài khoa học “Lịch sử Việt Nam - Tập I (thời Nguyên thủy)” là đề án cấp quốc gia, nguồn kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước thì không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN đối với các khoản thu nhập mà các thành viên là cá nhân nhận được khi tham gia thực hiện đề án.

Các thành viên tham gia thực hiện Đề án là các cá nhân có tên trong danh sách thực hiện Đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Viện Khảo cổ học được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Kiểm tra thuế số 5;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT (2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 69017/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu69017/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/10/2017
Ngày hiệu lực24/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 69017/CT-TTHT

Lược đồ Công văn 69017/CT-TTHT 2017 các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 69017/CT-TTHT 2017 các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu69017/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành24/10/2017
        Ngày hiệu lực24/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 69017/CT-TTHT 2017 các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Công văn 69017/CT-TTHT 2017 các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân Hà Nội

            • 24/10/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/10/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực