Công văn 69020/CT-TTHT

Công văn 69020/CT-TTHT năm 2017 về xác định thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 69020/CT-TTHT 2017 xác định thuế thu nhập cá nhân Hà Nội


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 69020/CT-TTHT
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH Diebold Việt Nam
(Địa chỉ: Tầng 9, Mipec tower, Số 229, P. Ngã Tư Sở, Q. Đống Đa, TP Hà Nội. MST: 0102389628)

Trả lời công văn số 092017/TNCN ngày 25/08/2017 của Công ty TNHH Diebold Việt Nam (sau đây gọi tắt là Công ty) đề nghị giải đáp chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2 Mục II Phần A thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân

“2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công....

Các khoản thu nhập nêu trên làm căn cứ xác định thu nhập chịu thuế là thu nhập trước khi khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (thu nhập trước thuế). Trường hợp thu nhập thực nhận không bao gồm thuế thu nhập cá nhân (thu nhập sau thuế) thì phải quy đổi thành thu nhập trước thuế theo phụ lục số 01/PL-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này."

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp trước ngày 01/07/2013 cá nhân được nhận thu nhập sau thuế và phải đóng các khoản bảo hiểm bắt buộc thì khoản bảo hiểm bắt buộc không được trừ khi thực hiện quy đổi thu nhập sau thuế thành thu nhập trước thuế theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Diebold Việt Nam được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Kiểm tra 1;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT (2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 69020/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu69020/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/10/2017
Ngày hiệu lực24/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 69020/CT-TTHT

Lược đồ Công văn 69020/CT-TTHT 2017 xác định thuế thu nhập cá nhân Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 69020/CT-TTHT 2017 xác định thuế thu nhập cá nhân Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu69020/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành24/10/2017
        Ngày hiệu lực24/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 69020/CT-TTHT 2017 xác định thuế thu nhập cá nhân Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Công văn 69020/CT-TTHT 2017 xác định thuế thu nhập cá nhân Hà Nội

            • 24/10/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/10/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực