Công văn 6907/VPCP-V.I

Công văn 6907/VPCP-V.I năm 2013 về kết quả thanh tra diện rộng Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6907/VPCP-V.I năm 2013 thanh tra đề án kiên cố hóa trường lớp nhà công vụ giáo viên


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6907/VPCP-V.I
V/v kết quả thanh tra diện rộng Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

- Thanh tra Chính phủ;
- Các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Xét báo cáo của Thanh tra Chính phủ tại văn bản số 1256/BC-TTCP ngày 05 tháng 6 năm 2013 về kết quả thanh tra chuyên đề diện rộng việc thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012 (sao gửi kèm theo), Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

Đồng ý với nội dung kết luận và kiến nghị của Thanh tra Chính phủ tại văn bản số 1256/BC-TTCP ngày 05 tháng 6 năm 2013 về kết quả thanh tra chuyên đề diện rộng việc thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012. Giao các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ. Giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đôn đốc việc thực hiện và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trong quý IV năm 2013.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KGVX, KTTH, V.III, TH;
- Lưu: VT, V.I (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quang Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6907/VPCP-V.I

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6907/VPCP-V.I
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/08/2013
Ngày hiệu lực19/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6907/VPCP-V.I năm 2013 thanh tra đề án kiên cố hóa trường lớp nhà công vụ giáo viên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6907/VPCP-V.I năm 2013 thanh tra đề án kiên cố hóa trường lớp nhà công vụ giáo viên
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6907/VPCP-V.I
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Quang Thắng
        Ngày ban hành19/08/2013
        Ngày hiệu lực19/08/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 6907/VPCP-V.I năm 2013 thanh tra đề án kiên cố hóa trường lớp nhà công vụ giáo viên

             Lịch sử hiệu lực Công văn 6907/VPCP-V.I năm 2013 thanh tra đề án kiên cố hóa trường lớp nhà công vụ giáo viên

             • 19/08/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 19/08/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực