Công văn 6913/TCHQ-GSQL

Công văn 6913/TCHQ-GSQL năm 2020 vướng mắc thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6913/TCHQ-GSQL 2020 vướng mắc thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6913/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2020

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp;
- Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Trả lời công văn số 1575/HQĐT-NV ngày 30/9/2020 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trên cơ sở hồ sơ thực tế của tờ khai số 500253610000 (trong đó có container số OOLU9169787) và xác nhận container số OOLU8669807 đang được lưu giữ tại cảng Cái Mép, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đồng thời đảm bảo công tác giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh, việc thực hiện thủ tục hải quan đối với container hàng hóa quá cảnh số OOLU8669807 được thực hiện như sau:

1. Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép - nơi container quá cảnh số OOLU8669807 đã được vận chuyển đến thực hiện:

a) Kiểm tra thực tế container quá cảnh số OOLU8669807, kết quả kiểm tra thực tế được ghi trên Phiếu ghi kết quả kiểm tra theo mẫu 06/PGKQKT/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính và fax cho Chi cục Hải quan cửa khẩu Thường Phước.

- b) Đóng dấu, xác nhận Biên bản bàn giao giấy do Chi cục Hải quan cửa khẩu Thường Phước chuyển đến và fax chuyển Chi cục Hải quan cửa khẩu Thường Phước.

2. Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu Thường Phước - nơi container quá cảnh số OOLU8669807 đã vận chuyển đi thực hiện:

a) Lập Biên bản bàn giao giấy đối với container quá cảnh số OOLU8669807 trên cơ sở kết quả kiểm tra thực tế được ghi trên Phiếu ghi kết quả kiểm tra theo mẫu 06/PGKQKT/GSQL do Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép fax;

c) Đóng dấu xác nhận trên Biên bản bàn giao giấy và fax gửi Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép.

d) Lưu hồ sơ Phiếu ghi kết quả kiểm tra theo mẫu 06/PGKQKT/GSQL và Biên bản bàn giao giấy cùng hồ sơ hải quan liên quan tờ khai số 500253280410 ngày 09/8/2020 đăng ký tại Chi cục Hải quan CK Thường Phước.

đ) Xử lý vi phạm đối với Công ty TNHH Dịch vụ tiếp vận Toàn cầu theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 được sửa đổi bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ.

Tổng cục Hải quan trả lời để các đơn vị biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Mai Xuân Thành;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6913/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6913/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/10/2020
Ngày hiệu lực27/10/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 tháng trước
(29/10/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6913/TCHQ-GSQL

Lược đồ Công văn 6913/TCHQ-GSQL 2020 vướng mắc thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6913/TCHQ-GSQL 2020 vướng mắc thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6913/TCHQ-GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Anh Tuấn
        Ngày ban hành27/10/2020
        Ngày hiệu lực27/10/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 tháng trước
        (29/10/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 6913/TCHQ-GSQL 2020 vướng mắc thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh

           Lịch sử hiệu lực Công văn 6913/TCHQ-GSQL 2020 vướng mắc thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh

           • 27/10/2020

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/10/2020

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực