Công văn 6913/VPCP-CN

Công văn số 6913/VPCP-CN về việc khai thác, thu hồi titan sa khoáng tại khu vực dự kiến xây dựng Khu du lịch Sài Gòn-Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6913/VPCP-CN khai thác, thu hồi titan sa khoáng khu vực dự kiến xây dựng Khu du lịch Sài Gòn-Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 6913/VPCP-CN
V/v khai thác, thu hồi titan sa khoáng tại khu vực dự kiến xây dựng Khu du lịch Sài Gòn-Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận;
- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Quốc phòng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận (các văn bản số 2772/UBND-KT ngày 22 tháng 06 năm 2007, số 4984/UBND-KT ngày 01 tháng 11 năm 2007), ý kiến của các cơ quan liên quan về việc khai thác, thu hồi titan sa khoáng tại khu vực dự kiến xây dựng Khu du lịch Sài Gòn-Hàm Tân, xã Tân Bình, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận tổ chức quản lý, bảo vệ và cấp giấy phép khai thác, thu hồi titan sa khoáng tại khu vực dự kiến xây dựng Khu du lịch Sài Gòn-Hàm Tân, xã Tân Bình, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận tại các văn bản nói trên.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan:

a) Hướng dẫn Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Tân Quang Cường lập đề án khai thác, thu hồi titan sa khoáng tại các khu vực nêu trên; xem xét những vấn đề cụ thể liên quan đến đề án (phương pháp khai thác; địa giới hành chính, diện tích, tọa độ; phương pháp bảo vệ mỏ, bảo đảm an ninh trật tự xã hội, môi trường sinh thái; thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư...) để cấp phép khai thác theo quy định hiện hành.

b) Chỉ đạo việc lập, trình phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường các khu vực khai thác nêu trên và các vùng lân cận theo quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-Thủ tướng, PTT Hoàng Trung Hải;
- Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam;
- Cục Lâm Nghiệp;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Nguyễn Quốc Huy,
các Vụ: TH, NN, ĐP; Website CP;
- Lưu: VT, CN (5). 23

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6913/VPCP-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6913/VPCP-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/11/2007
Ngày hiệu lực28/11/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6913/VPCP-CN

Lược đồ Công văn 6913/VPCP-CN khai thác, thu hồi titan sa khoáng khu vực dự kiến xây dựng Khu du lịch Sài Gòn-Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6913/VPCP-CN khai thác, thu hồi titan sa khoáng khu vực dự kiến xây dựng Khu du lịch Sài Gòn-Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6913/VPCP-CN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Quốc Huy
        Ngày ban hành28/11/2007
        Ngày hiệu lực28/11/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 6913/VPCP-CN khai thác, thu hồi titan sa khoáng khu vực dự kiến xây dựng Khu du lịch Sài Gòn-Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

              Lịch sử hiệu lực Công văn 6913/VPCP-CN khai thác, thu hồi titan sa khoáng khu vực dự kiến xây dựng Khu du lịch Sài Gòn-Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

              • 28/11/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 28/11/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực