Công văn 6914/VPCP-QHQT

Công văn 6914/VPCP-QHQT về đăng cai tổ chức Hội nghị Thống kê thế giới lần thứ 5 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6914/VPCP-QHQT đăng cai tổ chức Hội nghị Thống kê thế giới lần thứ 5


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6914/VPCP-QHQT
V/v đăng cai tổ chức Hội nghị Thống kê thế giới lần thứ 5

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Ngoại giao.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 6315/TTr-BKHĐT ngày 23 tháng 8 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý về nguyên tắc Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị Thống kê thế giới lần thứ 5 vào năm 2004 như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản trên.

- Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan xây dựng và chỉ đạo tổ chức thực hiện Đề án tổ chức Hội nghị theo quy định, trên cơ sở thống nhất với Hiệp hội thống kê thế giới chính thức (IAOS), bảo đảm hiệu quả, đúng mục đích và yêu cầu đề ra.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; các Vụ: TH, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6914/VPCP-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6914/VPCP-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/09/2012
Ngày hiệu lực05/09/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6914/VPCP-QHQT đăng cai tổ chức Hội nghị Thống kê thế giới lần thứ 5


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6914/VPCP-QHQT đăng cai tổ chức Hội nghị Thống kê thế giới lần thứ 5
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6914/VPCP-QHQT
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Hữu Vũ
        Ngày ban hành05/09/2012
        Ngày hiệu lực05/09/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 6914/VPCP-QHQT đăng cai tổ chức Hội nghị Thống kê thế giới lần thứ 5

              Lịch sử hiệu lực Công văn 6914/VPCP-QHQT đăng cai tổ chức Hội nghị Thống kê thế giới lần thứ 5

              • 05/09/2012

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 05/09/2012

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực