Công văn 6919/VPCP-KGVX

Công văn 6919/VPCP-KGVX năm 2020 về xử lý kiến nghị liên quan tại Báo cáo của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6919/VPCP-KGVX 2020 xử lý kiến nghị Báo cáo của Đoàn đại biểu Quốc hội Hồ Chí Minh


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6919/VPCP-KGVX
V/v xử lý kiến nghị liên quan tại Báo cáo của Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Nội vụ.

Văn phòng Chính phủ nhận được Báo cáo kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông (Nghị quyết số 88), Nghị quyết số 51/2017/QH14 ngày 21 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội về điều chỉnh lộ trình thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới theo Nghị quyết số 88 của Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh (Văn bản số 39/BC-ĐĐBQH ngày 12 tháng 8 năm 2020) gửi Chính phủ (bản chụp kèm theo).

Về việc này, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam giao các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Nội vụ nghiên cứu, xử lý theo thẩm quyền và quy định; trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
- UBVHGDTTNNĐ của Quốc hội;
- Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Thành, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: PL, KTTH, QHĐP;
- Lưu: VT, KGVX (2b).Sơn

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6919/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6919/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/08/2020
Ngày hiệu lực19/08/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTháng trước
(01/09/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6919/VPCP-KGVX

Lược đồ Công văn 6919/VPCP-KGVX 2020 xử lý kiến nghị Báo cáo của Đoàn đại biểu Quốc hội Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6919/VPCP-KGVX 2020 xử lý kiến nghị Báo cáo của Đoàn đại biểu Quốc hội Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6919/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Thành
        Ngày ban hành19/08/2020
        Ngày hiệu lực19/08/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTháng trước
        (01/09/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 6919/VPCP-KGVX 2020 xử lý kiến nghị Báo cáo của Đoàn đại biểu Quốc hội Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Công văn 6919/VPCP-KGVX 2020 xử lý kiến nghị Báo cáo của Đoàn đại biểu Quốc hội Hồ Chí Minh

           • 19/08/2020

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/08/2020

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực