Công văn 692/TCT-CS

Công văn 692/TCT-CS năm 2016 giải đáp vướng mắc về lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 692/TCT-CS giải đáp vướng mắc về lệ phí trước bạ 2016


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 692/TCT-CS
V/v giải đáp vướng mắc về lệ phí trước bạ.

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2016

 

Kính gửi: Ông Trần Quang Vũ.
(Địa chỉ: 77/26B, khu phố Bình Đường 4, phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương)

Trả lời đơn thư của ông Trần Quang Vũ về việc giải đáp cụ thể về thu lệ phí trước bạ đối với việc ủy quyền nhà năm 1998, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Nghị định số 222-HĐBT ngày 5/12/1987 của Hội Đồng Bộ trưởng quy định về lệ phí trước bạ và lệ phí chứng thư:

+ Tại Điều 1, quy định:

“Điều 1. Mọi trường hợp chuyển dịch quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng về nhà đất, xe ô tô, xe gắn máy, tàu thuyền... (dưới đây gọi chung là tài sản) bao gm mua, bán, nhượng đi, cho không, thừa kế đều phải làm thủ tục khai báo và nộp lệ phí trước bạ cho cơ quan thuế.”

+ Tại Điều 4 quy định:

“Điều 4. Cơ quan thuế các cấp chịu trách nhiệm thu lệ phí trước bạ. Người nộp lệ phí trước bạ có trách nhiệm khai báo thành thật, đầy đủ với cơ quan thuế, xuất trình đầy đủ các chứng từ, tài liệu hoặc giải đáp những vn đ cn thiết theo yêu cu của cơ quan thuế.

Phải khai báo và lệ phí trước bạ trong thời hạn là 30 ngày kể từ ngày làm giấy tờ chuyn dịch tài sản giữa hai bên. Nếu quá thời hạn trên thì phải bị phạt, mi ngày nộp chậm 1% trên s tiền lệ phí nộp chậm.

Nếu có hành vi gian lậu thì ngoài việc phải nộp đủ s lệ phí, còn bị phạt đến 3 lần s lệ phí gian lậu.

Việc xử lý các vụ vi phạm về lệ phí trước bạ thuộc thẩm quyền cơ quan thuế các cấp. Nếu còn khiếu nại thì Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương xem xét và quyết định cuối cùng.”

- Tại Thông tư số 75-TC/CTN ngày 29/12/1987 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 222-HĐBT 5/12/1987 của Hội đồng Bộ trưởng về lệ phí trước bạ và lệ phí chứng thư.

+ Tại Điểm a, Điểm b Điều 1 quy định đối tượng chịu lệ phí trước bạ

Điều 1. Nghị định của HĐBT đã nêu "Mọi trường hợp chuyển dịch quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng v nhà đất, xe ô tô, xe gn máy, tàu thuyn v.v... (dưới đây gọi chung là tài sản) bao gồm mua bán, nhượng đi, cho không, hay thừa kế đều phải làm thủ tục khai báo và nộp lệ phí trước bạ cho cơ quan thuế. Bộ Tài chính hướng dẫn và giải thích rõ những loại tài sản phải trước bạ và những trường hợp chuyn dịch tài sản phải nộp lệ phí trước bạ bạ như sau:

a. Những loại tài sản phải nộp lệ phí trước bạ.

Theo quy định của Điều 1 Nghị định số 222-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng thì mọi sự chuyn dịch các loại tài sản thuộc diện phải đăng ký quản lý với các cơ quan chức năng của Nhà nước đu phải nộp lệ phí trước bạ.

Cụ thể là:

- Nhà đất, bao gồm quyền sở hữu hoặc quản nhà, quyền sử dụng đất.

- Xe ôtô các loại

- Xe gắn máy bao gồm: xe hai bánh, xe ba bánh, xe lam, xe xích lô máy.

- Tàu thuyền bao gồm cả ca nô, xà lan, thuyền dùng để vận tải hàng hóa, hành khách hoặc đánh cá trên sông bin. Các tài sản hoặc phương tiện khác bao gồm: xe xích lô, xe lôi, xe ba gác, video cát sét, camêra, súng hơi.

b. Các trường hợp chuyển dịch tài sản sau đây phải nộp lệ phí trước bạ:

- Chuyn dịch tài sản giữa cá nhân, tập th, tổ chức đoàn th xã hội, các cơ quan ngoại giao nước ngoài, các tổ chức quốc tế, cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam với nhau.

- Chuyn dịch tài sản giữa cá nhân, tập th, tổ chức đoàn th xã hội, các cơ quan ngoại giao nước ngoài, các tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài với các tổ chức kinh tế quốc doanh, công tư hợp doanh, đoàn th, cơ quan Nhà nước hoặc ngược lại.

- Trường hợp nhận tài sản của cá nhân hay tổ chức từ nước ngoài gửi về, khi đăng ký sử dụng hoặc sở hữu cũng phải nộp lệ phí trước bạ.

+ Tại Khoản 2, Điều 1, Mục I quy định:

2. Người nộp lệ phí trước bạ.

- Trường hợp mua bán, nhượng, cho không hay thừa kế thì người nhận tài sản phải nộp lệ phí trước bạ.

- Trường hợp đổi tài sản thì các bên tham gia đổi tài sản đều phải nộp lệ phí trước bạ trên trị giá tài sản mỗi bên nhận được.

+ Tại Khoản 1 Mục III quy định trách nhiệm của người nộp lệ phí trước bạ

1. Trách nhiệm của người nộp lệ phí trước bạ

Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày làm giấy tờ chuyển dịch tài sản giữa hai bên (giy mua, bán, nhượng, đi, cho, di chúc, giao kèo, hợp đồng) người nộp lệ phí trước bạ phải đến cơ quan thuế công thương nghiệp nơi bên nhận tài sản cư trú làm tờ khai chuyn dịch tài sản (theo mu quy định), xuất trình các chứng từ cn thiết và nộp lệ phí trước bạ trước khi được các cơ quan quản lý chức năng cấp giấy phép sử dụng hoặc giấy chứng nhận sở hữu.

Tổng cục Thuế thông báo để Trần Quang Vũ được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Cục Thuế TP Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Thị Hà Giang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 692/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu692/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/02/2016
Ngày hiệu lực24/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 692/TCT-CS giải đáp vướng mắc về lệ phí trước bạ 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 692/TCT-CS giải đáp vướng mắc về lệ phí trước bạ 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu692/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýHoàng Thị Hà Giang
        Ngày ban hành24/02/2016
        Ngày hiệu lực24/02/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 692/TCT-CS giải đáp vướng mắc về lệ phí trước bạ 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 692/TCT-CS giải đáp vướng mắc về lệ phí trước bạ 2016

           • 24/02/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/02/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực