Công văn 6920/BNN-VPĐP

Nội dung toàn văn Công văn 6920/BNN-VPĐP 2023 đẩy mạnh cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6920/BNN-VPĐP
V/v quan tâm, đẩy mạnh công tác cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2023

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trong những năm gần đây, công tác cấp nước nông thôn đã được một số địa phương quan tâm và đạt được một số kết quả bước đầu khá tích cực. Tuy nhiên, tỉ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn và nước sạch từ công trình cấp nước tập trung vẫn còn thấp; nhiều công trình cấp nước đã được đầu tư không hoạt động hoặc vận hành kém hiệu quả; chất lượng nước ở nhiều nơi còn chưa đảm bảo; nhiều địa phương chưa ban hành Quy chuẩn địa phương về nước sạch phục vụ sinh hoạt và chưa bố trí kinh phí để thực hiện Bộ chỉ số Theo dõi - Đánh giá nước sạch nông thôn để đánh giá thực hiện chỉ tiêu về nước sạch trong xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu về nước sạch thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, huyện nông thôn mới đảm bảo chất lượng, hiệu quả, góp phần hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

1. Quan tâm bố trí, lồng ghép các nguồn vốn được giao từ ngân sách trung ương của các chương trình, dự án có liên quan, vốn ngân sách địa phương các cấp (tỉnh, huyện, xã), cũng như huy động các nguồn vốn hợp pháp theo quy định để hỗ trợ xây dựng, mở rộng, nâng cấp các công trình cấp nước nông thôn, duy trì, bảo dưỡng các công trình đã có. Trong đó, cần có giải pháp ưu tiên đối với các xã, huyện chưa đạt các chỉ tiêu về nước sạch để phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới.

2. Xem xét lại các quy định về giá nước sạch nông thôn hiện nay trên địa bàn để điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn; tăng cường công tác giám sát, đánh giá chất lượng nước sạch nông thôn; bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương để thực hiện Bộ chỉ số Giám sát - đánh giá trong xét, công nhận huyện, xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao.

3. Tích cực triển khai các nội dung về nước sạch trong Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 (đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 925/QĐ-TTg ngày 02/8/2023); trong đó, cần chủ động rà soát các mô hình cấp nước, trữ nước hiệu quả trên địa bàn để có giải pháp hoàn thiện và nhân rộng; có giải pháp cấp nước tại các vùng đặc thù, khan hiếm và khó khăn về nguồn nước; xây dựng các mô hình thí điểm về trữ nước cộng đồng.

4. Xây dựng dự thảo quy định và hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu “Tỉ lệ hộ sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước tập trung” theo dự thảo sửa đổi Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới (hiện đã trình Thủ tướng Chính phủ) để có thể áp dụng ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; khẩn trương xây dựng và ban hành Quy chuẩn địa phương về chất lượng nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt theo quy định tại Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2018 của Bộ Y tế ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt (đối với các địa phương chưa ban hành).

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao Cục Thuỷ lợi chủ trì, phối hợp với Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương và các cơ quan có liên quan tiếp tục hướng dẫn các địa phương thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề mới phát sinh hoặc có vướng mắc, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gửi ý kiến bằng văn bản về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xem xét, giải quyết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Lê Minh Hoan (để b/c);
- Bộ Y tế (để p/h);
- Cục Thủy lợi;
- Lưu: VT, VPĐP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Thanh Nam

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6920/BNN-VPĐP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6920/BNN-VPĐP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/09/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 tháng trước
(07/10/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6920/BNN-VPĐP

Lược đồ Công văn 6920/BNN-VPĐP 2023 đẩy mạnh cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6920/BNN-VPĐP 2023 đẩy mạnh cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6920/BNN-VPĐP
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýTrần Thanh Nam
        Ngày ban hành28/09/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 tháng trước
        (07/10/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 6920/BNN-VPĐP 2023 đẩy mạnh cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới

              Lịch sử hiệu lực Công văn 6920/BNN-VPĐP 2023 đẩy mạnh cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới

              • 28/09/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực