Công văn 6921/BTC-HCSN

Công văn 6921/BTC-HCSN về cơ chế quản lý tài chính của Chương trình mục tiêu Quốc gia về văn hóa 2011 do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6921/BTC-HCSN cơ chế quản lý tài chính Chương trình mục tiêu quốc gia


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6921/BTC-HCSN
V/v cơ chế quản lý tài chính của Chương trình MTQG về văn hóa 2011

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tiếp theo công văn số 5018/BTC-HCSN ngày 19/4/2011 gửi các Bộ, ngành, địa phương về quản lý, sử dụng Chương trình MTQG năm 2011, Bộ Tài chính hướng dẫn về cơ chế quản lý tài chính Chương trình MTQG về văn hóa năm 2011 như sau:

- Các Bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương chủ động vận dụng các nội dung, mức chi của Thông tư liên tịch số 25/2008/TTLT/BTC-BVHTTDL ngày 25/3/2008 và chế độ chi tiêu tài chính hiện hành để tổ chức thực hiện chương trình năm 2011 cho phù hợp.

- Riêng nội dung mua sắm hiện vật (mua sách cho thư viện các cấp; cung cấp sản phẩm văn hóa thông tin cho các xã đặc biệt khó khăn, các trường dân tộc nội trú, xe thông tin lưu động,…) đã bố trí trong dự toán chi Chương trình MTQG văn hóa của các địa phương đề nghị căn cứ các chỉ tiêu chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn; năng lực của từng cơ quan đơn vị được giao dự toán, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định theo thẩm quyền hoặc giao cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc quyết định việc mua sắm trong phạm vi nguồn NSNN đã được cấp có thẩm quyền giao và các nguồn  tài chính hợp pháp khác, phù hợp với chế độ chi tiêu tài chính hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ NSNN, Vụ PC, KBNN;
- Lưu: VT, Vụ HCSN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6921/BTC-HCSN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6921/BTC-HCSN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/05/2011
Ngày hiệu lực27/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6921/BTC-HCSN cơ chế quản lý tài chính Chương trình mục tiêu quốc gia


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6921/BTC-HCSN cơ chế quản lý tài chính Chương trình mục tiêu quốc gia
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6921/BTC-HCSN
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýNguyễn Thị Minh
        Ngày ban hành27/05/2011
        Ngày hiệu lực27/05/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 6921/BTC-HCSN cơ chế quản lý tài chính Chương trình mục tiêu quốc gia

           Lịch sử hiệu lực Công văn 6921/BTC-HCSN cơ chế quản lý tài chính Chương trình mục tiêu quốc gia

           • 27/05/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/05/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực