Công văn 6922/TCHQ-TXNK

Công văn 6922/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại mặt hàng pin dioxit mangan do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6922/TCHQ-TXNK 2020 phân loại mặt hàng pin dioxit mangan


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6922/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng pin dioxit mangan

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2020

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Qua quá trình rà soát và giải quyết vướng mắc của doanh nghiệp liên quan đến việc phân loại mặt hàng pin dioxit mangan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Tham khảo Chú giải chi tiết Danh mục HS;

Việc phân loại mặt hàng pin sơ cấp, loại pin dioxit mangan tại nhóm 85.06, phân nhóm 8506.10 “- Bằng dioxit mangan” được xác định dựa trên thành phần cấu tạo của ca-tốt (ngoại trừ riêng với loại pin có ca-tốt bằng dioxit mangan và a-nốt bằng liti). Đối với pin sơ cấp, ca-tốt là điện cực dương và a-nốt là điện cực âm của pin.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện thống nhất./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để báo cáo);
- Cục KĐHQ (để biết);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6922/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6922/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/10/2020
Ngày hiệu lực27/10/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 tháng trước
(29/10/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6922/TCHQ-TXNK

Lược đồ Công văn 6922/TCHQ-TXNK 2020 phân loại mặt hàng pin dioxit mangan


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6922/TCHQ-TXNK 2020 phân loại mặt hàng pin dioxit mangan
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6922/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýĐào Thu Hương
        Ngày ban hành27/10/2020
        Ngày hiệu lực27/10/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 tháng trước
        (29/10/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 6922/TCHQ-TXNK 2020 phân loại mặt hàng pin dioxit mangan

            Lịch sử hiệu lực Công văn 6922/TCHQ-TXNK 2020 phân loại mặt hàng pin dioxit mangan

            • 27/10/2020

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/10/2020

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực