Công văn 6926/BGDĐT-TCCB

Công văn 6926/BGDĐT-TCCB về đăng ký nguồn dự thi nâng ngạch lưu trữ viên lên lưu trữ viên chính do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6926/BGDĐT-TCCB đăng ký nguồn dự thi nâng ngạch lưu trữ viên


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6926/BGDĐT-TCCB
V/v đăng ký nguồn dự thi nâng ngạch lưu trữ viên lên lưu trữ viên chính

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi:

Các Đại học, trường đại học, cao đẳng và các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

Thực hiện công văn số 867/VTLTNN-TCCB ngày 12 tháng 10 năm 2010 của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước - Bộ Nội vụ về việc đăng ký nguồn dự thi nâng ngạch lưu trữ viên lên lưu trữ viên chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các Đại học, trường đại học, cao đẳng và các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện công việc sau:

Lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức đang xếp và hưởng lương ngạch Lưu trữ viên (mã ngạch 02.014), đạt hệ số lương từ 3,33 trở lên tính đến thời điểm nộp hồ sơ và có đủ điều kiện theo Thông tư số 07/2008/TT-BNV ngày 04/9/2008 hướng dẫn thi hành một số quy định về thi nâng ngạch công chức, quy định đính kèm Quyết định số 14/2001/QĐ-BTCCBCP ngày 11/4/2001 của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ (theo biểu mẫu số 4), kèm theo hồ sơ gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 28/10/2010 để tổng hợp báo cáo Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước - Bộ Nội vụ.

Hồ sơ gồm:

- Đơn xin dự thi nâng ngạch (theo mẫu số 1 kèm theo);

- Bản khai lý lịch khoa học dự thi nâng ngạch công chức ngạch lưu trữ (theo mẫu số 2 kèm theo);

- Bản nhận xét công chức (theo mẫu số 3 kèm theo);

- Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức, viên chức (mẫu 2c-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức).

Hồ sơ của mỗi người dự thi được bỏ vào một túi hồ sơ riêng.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Bùi Mạnh Nhị

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6926/BGDĐT-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6926/BGDĐT-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/10/2010
Ngày hiệu lực19/10/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6926/BGDĐT-TCCB đăng ký nguồn dự thi nâng ngạch lưu trữ viên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6926/BGDĐT-TCCB đăng ký nguồn dự thi nâng ngạch lưu trữ viên
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6926/BGDĐT-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýBùi Mạnh Nhị
        Ngày ban hành19/10/2010
        Ngày hiệu lực19/10/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 6926/BGDĐT-TCCB đăng ký nguồn dự thi nâng ngạch lưu trữ viên

           Lịch sử hiệu lực Công văn 6926/BGDĐT-TCCB đăng ký nguồn dự thi nâng ngạch lưu trữ viên

           • 19/10/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/10/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực