Công văn 6927/TCHQ-TXNK

Công văn 6927/TCHQ-TXNK năm 2017 về thuế xuất khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu để gia công do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6927/TCHQ-TXNK 2017 thuế xuất khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu để gia công


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6927/TCHQ-TXNK
V/v thuế xuất khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu để gia công

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH Asia Packaging Industries Việt Nam.
(Địa chỉ: Lô E12, đường NA3, Khu Công nghiệp Mỹ Phước 2, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 0005/2017/CV-API ngày 02/10/2017 của Công ty TNHH Asia Packaging Industries Việt Nam vướng mắc về thuế xuất khẩu đối với mặt hàng nhôm phế liệu xuất khẩu để gia công. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 11 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP của Chính phủ thì hàng hóa xuất khẩu để gia công nhập khẩu theo hợp đồng gia công được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 6 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13, gồm:

a) Nguyên liệu, vật tư, linh kiện xuất khẩu.

Trị giá hoặc lượng nguyên liệu, vật tư, linh kiện đã xuất khẩu tương ứng với sản phẩm gia công không nhập khẩu trở lại phải chịu thuế xuất khẩu theo mức thuế suất của nguyên liệu, vật tư, linh kiện xuất khẩu.

Hàng hóa xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản, sản phẩm có tổng giá trị tài nguyên, khoáng sản có tổng giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51 % giá thành sản phẩm trở lên và hàng hóa xuất khẩu để gia công thuc đối tưng chu thuế xuất khẩu thì không được miễn thuế xuất khẩu.

Căn cứ quy định tại Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hp Công ty TNHH Asia Packaging Industries Việt Nam xuất khẩu nhôm phế liệu để gia công thuộc đối tượng chịu thuế xuất khẩu thì Công ty TNHH Asia Packaging Industries Việt Nam phải khai báo và nộp thuế xuất khẩu theo mức thuế xuất khẩu quy định tại Biểu Thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Nghị định số 122/2016/NĐ-CP.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Asia Packaging Industries Việt Nam biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (03).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6927/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6927/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/10/2017
Ngày hiệu lực24/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6927/TCHQ-TXNK

Lược đồ Công văn 6927/TCHQ-TXNK 2017 thuế xuất khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu để gia công


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6927/TCHQ-TXNK 2017 thuế xuất khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu để gia công
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6927/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Ngọc Hưng
        Ngày ban hành24/10/2017
        Ngày hiệu lực24/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 6927/TCHQ-TXNK 2017 thuế xuất khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu để gia công

            Lịch sử hiệu lực Công văn 6927/TCHQ-TXNK 2017 thuế xuất khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu để gia công

            • 24/10/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/10/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực